01. jan 0001

Fjernvarmeselskabernes brancheorganisation

Dansk Fjernvarme varetager synligt og effektivt medlemmernes interesser med udgangspunkt i miljøhensyn, energieffektivitet og forsyningssikkerhed samt samfundsøkonomi og forbrugerhensyn.

Video: Se videoen om den danske fjernvarme nederst på denne side.

Dansk Fjernvarme er brancheorganisation for de over 370 danske fjernvarmeselskaber fordelt over hele landet, der leverer 99,9 procent af fjernvarmen i Danmark.

Omkring 50 af selskaberne er kommunale forsyninger, der tegner sig for 50 procent af fjernvarmeleverancen. Den anden halvdel af fjernvarmen leveres af omkring 350 andelsselskaber. Desuden er der cirka ti private selskaber, der leverer meget lidt fjernvarme.

Både samfundet og miljøet nyder godt af den danske fjernvarme, som bliver distribueret til 1,7 millioner danske husstande gennem mere end 60.000 kilometer fjernvarmerør under den danske muld.

Siden 2014 har omkring 20.000 husstande årligt tilsluttet sig fjernvarmen.

Miljøvenlig varme
Fjernvarme er en fremtidssikret og fleksibel løsning, da den kan udnytte et væld af energikilder som solvarme, overskudsvarme fra industrien, naturgas, biogas, halm, flis og træpiller.

I takt med at de bæredygtige og vedvarende energityper vinder frem på fjernvarmeværkerne, udgør miljøvenlige opvarmningsformer nu over 60 procent af produktionen af fjernvarme.

Fjernvarmen er en central brik i Danmarks ambitiøse mål om at blive 100 procent C02-neutral senest i 2050. Meget tyder på, at målet kan nås endnu hurtigere.

Dansk Fjernvarme er først og fremmest en brancheorganisation, der kæmper for at fremme vores medlemmers vilkår – både når det kommer til rammevilkår, tekniske løsninger, strategisk tilpasning og udvikling, forskning, uddannelse og netværk.

Med cirka 400 fjernvarmeselskaber i Danmark som medlemmer, der tilsammen er varmeleverandør til mere end 3,5 millioner danskere, en stigende produktion af fjernkøling samt den samlede fjernvarmeindustri, er Dansk Fjernvarme repræsentant for den samlede fjernvarmesektor i Danmark.