Fjernvarmeselskabernes brancheorganisation

Dansk Fjernvarme varetager synligt og effektivt medlemmernes interesser med udgangspunkt i miljøhensyn, energieffektivitet og forsyningssikkerhed samt samfundsøkonomi og forbrugerhensyn.

Video: Se videoen om den danske fjernvarme nederst på denne side.

Dansk Fjernvarme er brancheorganisation for de 354 danske fjernvarmeselskaber fordelt over hele landet, der leverer 99% procent af fjernvarmen i Danmark.

58 af selskaberne er kommunale forsyninger, der tegner sig for 50 procent af fjernvarmeleverancen. Den anden halvdel af fjernvarmen leveres af 286 andelsselskaber. Desuden er der cirka ti private selskaber, der leverer meget lidt fjernvarme. 

Både samfundet og miljøet nyder godt af den danske fjernvarme, som bliver distribueret til 1,85 millioner danske husstande gennem mere end 60.000 kilometer fjernvarmerør under den danske muld.

Siden 2014 har over 20.000 husstande årligt tilsluttet sig fjernvarmen.

Miljøvenlig varme
Fjernvarme er en fremtidssikret og fleksibel løsning, da den kan udnytte et væld af energikilder som solvarme, overskudsvarme fra industrien, naturgas, biogas, halm, flis og træpiller.

I takt med at de bæredygtige og vedvarende energityper vinder frem på fjernvarmeværkerne, udgjorde miljøvenlige opvarmningsformer 76 procent af produktionen af fjernvarme i 2021.

Fjernvarmen er en central brik i Danmarks ambitiøse mål om at blive 100 procent C02-neutral senest i 2050. Meget tyder på, at målet kan nås endnu hurtigere.

Dansk Fjernvarme er først og fremmest en brancheorganisation, der kæmper for at fremme vores medlemmers vilkår – både når det kommer til rammevilkår, tekniske løsninger, strategisk tilpasning og udvikling, forskning, uddannelse og netværk.

Med 354 fjernvarmeselskaber i Danmark som medlemmer, der tilsammen er varmeleverandør til mere end 3,7 millioner danskere, en stigende produktion af fjernkøling samt den samlede fjernvarmeindustri, er Dansk Fjernvarme repræsentant for den samlede fjernvarmesektor i Danmark.

Vision
Dansk Fjernvarme er en offensiv og synlig aktør i dansk og europæisk energipolitik.

Mission
Dansk Fjernvarme varetager synligt og effektivt medlemmernes og den danske energi- og fjernvarmesektors interesser til gavn for selskaber, forbrugere og kunder med udgangspunkt i miljøhensyn, energieffektivitet og forsyningssikkerhed samt samfundsøkonomi og forbrugerhensyn. Det sker ved at:

  • Arbejde for at fremme fælles interesser for de selskaber, der producerer, transporterer og distribuerer energi med særlig fokus på fjernvarme under hensyn til samfundets udvikling.
  • Etablere og deltage i alliancer med andre brancheforeninger i forsyningssektoren herunder internationale samarbejder.
  • Øve indflydelse på danske og europæiske rammer og vilkår for produktion, transmission og distribution af fjernvarme i Danmark.
  • Medvirke til udvikling og skabelse af ny viden om fjernvarme, fjernkøling og sammenhængende energi- og forsyningssystemer.
  • Formidle viden gennem informations-, møde- og uddannelsesvirksomhed.
  • Inspirere medlemmerne til at samarbejde og arbejde med strategisk tilpasning.
  • Arbejde for, at alle fjernvarmeinteresser i Danmark samles i Dansk Fjernvarme som den foretrukne brancheforening.
  • Stille sekretariatets bistand til rådighed for fællesopgaver, når et antal medlemmer ønsker dette.
  • Yde løbende medlemsservice.

Dansk Fjernvarme søger at opfylde ovennævnte mission og vision ved at være en attraktiv arbejdsplads, der kan tiltrække og fastholde kvalificerede medarbejdere.

 

 

Indholdet du prøver at tilgå kan indeholde cookies

En del af indholdet på denne side kommer fra en tredjepart og kan indeholde cookies.
For at se indholdet skal du acceptere alle cookies