Økonomisk regulering

Høringssvar

15. nov 2021 Høringssvar

Høringssvar vedrørende betaling for myndighedsbetaling

Dansk Fjernvarme har afgivet høringssvar vedr. ændring af bekendtgørelser om betaling for myndighedsbehandling hos Forsyningstilsynet.

26. maj 2021 Høringssvar

Høringssvar til analysen om samtidighed mellem fjernvarmeselskabernes priser og omkostninger

Dansk Fjernvarme har udarbejdet høringssvar til Forsyningstilsynets høring over analysen ”Samtidighed mellem fjernvarmeselskabernes priser og omkostninger”.

08. dec 2020 Høringssvar

Udkast til analyse om krav til effektivisering i forsyningssektorerne

Dansk Fjernvarme har udarbejdet høringssvar til Forsyningstilsynets høring over udkast til analyse om krav til effektivisering i forsyningssektorerne.

19. nov 2020 Høringssvar

Høringssvar vedrørende projektbekendtgørelsen

Dansk Fjernvarme har udarbejdet høringssvar til Energistyrelsens udkast til bekendtgørelse om godkendelse af projekter for kollektive varmeforsyningsanlæg.

Varmeforsyningsloven

Se gældende lovgivning på Retsinfo

10. sep 2019 Rapporter

CO2-neutral fjernvarme i 2030

Grøn omstilling, effektiv forsyning og et sammenhængende energisystem opnås bedst med langsigtet planlægning, tillid og fleksibilitet, der tager højde for teknologiudviklingen. Det mener Dansk Fjernvarme, der har præsenteret et nyt bud på regulering af fjernvarmesektoren.

28. feb 2020 Rapporter

Grøn varme til alle i 2030

Når de danske fjernvarmeselskaber i 2030 er 100 procent grønne, kan de bidrage til at levere i alt 44 procent af Folketingets klimamål om 70 procent CO2-reduktion i 2030. Læs mere i publikationen  Grøn varme til alle i 2030.