Medarbejdere

I Dansk Fjernvarmes sekretariat arbejder vi for at sikre fjernvarmens interesser på forskellige områder. Du er velkommen til at kontakte os, for vi er klar til at hjælpe.

Direktion

Kim Mortensen

Direktør

Bestyrelse
Politiske forhold
Daglig ledelse af sekretariatet

Præsident for Euroheat & Power

Birger Lauersen

International chef

EU og dansk EU-politik
International fremme af fjernvarme
Internationalt samarbejde i øvrigt

Ledelse

Nicolai Kipp

Afdelingschef Varmefaglig afdeling

Konverteringer

Lisbeth Aagaard Mountfield

Leder af Kurser & Events

Udvikling og kvalitetssikring af kurser, webinarer og arrangementer
Personlig vejledning om valg af kurser
Sparring og hjælp til skræddersyede kurser

Jesper Koch

Analysechef

Leder af Grøn Energi
Strategisk udvikling
Sektorintegration og energieffektivitet

Rune Moesgaard

Afdelingschef Public Affairs & Regulering

Politik
Økonomisk regulering af fjernvarme og affald

Rune Birk Nielsen

Presse- og kommunikationschef

Presseansvarlig
Strategisk kommunikation
Sociale medier

Thorbjørn Nejsum

Leder af Energisystem & Produktion

Elmarked
Elproduktion
CCUS og PtX

Stabsfunktion

Lone Brodersen

Direktionssekretær

Ledelses- og bestyrelsessupport

Varmefaglig afdeling

Nicolai Kipp

Afdelingschef Varmefaglig afdeling

Konverteringer

Anders Jespersen

Seniorkonsulent

Tariffer
Strategisk energiplanlægning
Projektbekendtgørelsen
Samfundsøkonomiske analyser

Birthe Boisen

Chefkonsulent

Varmeforsyningsloven
Tilslutningsbekendtgørelsen
Vedtægter, bestyrelsesarbejde og generalforsamling
Leveringsbestemmelser dvs. aftaleforholdet mellem selskab og kunderne
Aktindsigt og forsikring

Jens Christian Nielsen

Seniorkonsulent

Distribution
LER/GIS

Steen Kramer Jensen

Seniorkonsulent

Digitalisering
Datadrevet drift, datagrundlag, Producenttælling og varmemålere

Ole Juhl

Projektleder

Samarbejde med kommuner
Markedsføring

Klaus Lunddal Brose

Seniorkonsulent

Skat, Selskabernes regnskaber
Standardkontoplan, Finansiering, Rammevilkår,
Strategisk tilpasning og udvikling inden for det økonomiske område,
Beregning af varmeprisen,
Restancer og varslingsregler

Casper Andersen

Konsulent

Overskudsvarme, fjernkøling,
Solvarme og solceller

John Elmertoft

Seniorkonsulent

Brugerinstallationer, Abonnementsordning (teknik) og bygningsreglementet

Alex Fredslund

Konsulent

Varmepumpe og kraftvarme

Ditte-Marie Jensen

Studentermedhjælper

Jura
Til rådighed for telefonopkald hver torsdag, 8-16

Udviklingsteam

Kim Behnke

Udviklingschef

Dansk Fjernvarmes Handelsselskab
Beredskabsarbejde
Fremtidens bæredygtige energisystemer

Susanne Fløjgaard

Udviklings- og projektkonsulent

Dansk Fjernvarmes Handelsselskab
GDPR, IT-sikkerhed og Awareness
Projektledelse
Udviklingsopgaver

Mette Louise Wätzold Bjørnlund

Udviklings- og energikonsulent

Dansk Fjernvarmes Handelsselskab
Bæredygtigt biomasse
F&U-kontoen
CO2-kvoter
Udviklingsopgaver

Rasmus Nielsen

Udviklings- og systemkonsulent

Dansk Fjernvarmes Handelsselskab
Fjernvarmedeklaration
Udviklingsopgaver

Signe Matzen

Udviklings- og kommunikationskonsulent

Dansk Fjernvarmes Handelsselskab
Optimering af hjemmesidens indhold og form
Medlemsundersøgelse
Udviklingsopgaver

Sumaya Karie

Studentermedhjælper

Dansk Fjernvarmes Handelsselskab
Medlemsadministration
Administrative opgaver

Kurser & Events

Lisbeth Aagaard Mountfield

Leder af Kurser & Events

Udvikling og kvalitetssikring af kurser, webinarer og arrangementer
Personlig vejledning om valg af kurser
Sparring og hjælp til skræddersyede kurser

Ane Puggaard Elbro Jørgensen

Seniorkonsulent

Udvikling og kvalitetssikring af kurser, webinarer og arrangementer
Personlig vejledning om valg af kurser
Sparring og hjælp til skræddersyede kurser

Stine Juel Christoffersen

Seniorkonsulent

Udvikling og kvalitetssikring af kurser, webinarer og arrangementer
Personlig vejledning om valg af kurser
Sparring og hjælp til skræddersyede kurser

Taja Adelie Lindby Skak

Seniorkonsulent

Projektleder for Landsmøde og PULS
Markedsføring
Kommunikation af kurser og arrangementer

Jette Drud

Administrativ koordinator

Tilmelding, afbud og booking af ophold
Login til Dansk Fjernvarme
Medlemsadministration

Randi Nørgaard Jensen

Administrativ koordinator

Tilmelding, afbud og booking af ophold
Login til Dansk FjernvarmeAlberte Jensen

Studentermedhjælper

Medlemsadministration
Administrative opgaver

Energisystem & Produktion

Thorbjørn Nejsum

Leder af Energisystem & Produktion

Elmarked
Elproduktion
CCUS og PtX

Jannick H. Buhl

Områdechef

CCUS & PtX

Line P. Schmidt

Seniorkonsulent

Elmarkedsforhold

Emil Kjøller Alexandersen

Konsulent

Teknisk- og økonomiske analyser
Projektarbejde om grøn omstilling
Teknologikatalog
Elområdet

Michael Søgaard Schrøder

Økonomisk konsulent

Affald
Eltariffer
Elmarkedet

Henrik Rønne Thomsen

Chefkonsulent

Elmarkedet for engrosydelser
Planlægning af energisystemet og systemdrift
Analyser af elmarkedet og energisystemet

Amanda Aagaard Uldal

Studentermedhjælper

Data management
Modeludvikling
Bidrage til analyser

Public Affairs & regulering

Rune Moesgaard

Afdelingschef Public Affairs & Regulering og Taskforce

Politik
Økonomisk regulering af fjernvarme og affald

Michael Fibiger

Chefkonsulent

Økonomisk regulering
Indtægtsrammer
Økonomiske analyser
Affald

Søren Magnussen

Konsulent

Gaskonverteringer
Samarbejde med kommuner

Sofus Jonatan Jensen

Projektmedarbejder

Gaskonverteringer
Varmeplanlægning
Samarbejde med kommuner

Bettina Vester

Konsulent

Public affairs
Affald

Tine Skovlund

Chefkonsulent

Økonomisk regulering
Indtægtsrammer
Økonomiske analyser
Energiafgifter

Sigrid Friis Frederiksen

Politisk konsulent - orlov

Politisk interessevaretagelse
Politiske events og netværk

Maria Dahl Hedegaard

Fagkonsulent

Biomasse
Geotermi

Max Nitschke

Konsulent

Biomasse
Indberetning af bæredygtighed
Bekendtgørelse om mellemstore fyr

Katarina Siebuhr Kristiansen

Økonomisk konsulent

Prisstatistik
Økonomisk regulering
Analyser

Christoffer Kristian Johne

Studentermedhjælper

Indsamling og strukturering af data
Bidrag til prisstatistik
Bidrag til analyser

Jeppe Storebjerg Hansen

Studentermedhjælper

EU og dansk EU-politik
Administrative opgaver

Presse & kommunikation

Rune Birk Nielsen

Presse- og kommunikationschef

Presseansvarlig
Strategisk kommunikation
Sociale medier

Kim Vejrup

Chefkonsulent

Medlemskommunikation
Koordinering af intern kommunikation
Nyhedsbreve

Flemming Linnebjerg Rasmussen

Seniorkonsulent

Redaktør for magasinet Fjernvarmen
Medlemskommunikation
Webnyheder

Mikkel Lysgaard

Kommunikationskonsulent

Webredaktør
Podcasten Fjernvarmen

Sofie Karoline Høgedal

Presserådgiver

Presseansvarlig
Twitter & LinkedIn

Lennie Harder

Visuel formidler

Grafisk ansvarlig
Animation
Videoredigering

Katrine Fugl

Kommunikationskonsulent

Ansvarlig for Folkemødet og Energi på Toppen
Tilknyttet Grøn Varme Alliance
Strategisk kommunikation

Niklas Lindstrøm Jørgensen

Kommunikationskonsulent

Lokale nyheder og artikler

Anders Balle Jørgensen

Studentermedarbejder

Hjemmeside
Artikler
SoMe

Økonomi & Service

Lars Busk

Regnskabschef

Budgetter og regnskab
Kontingentforhold
Forsikringsforhold

Dzenita Gunic

Regnskabsmedarbejder

Finansbogholderiopgaver
Debitor- og kreditoradministration
Fællesindkøb af energibesparelser

Naja Tang Christensen

Regnskabsmedarbejder

Finansbogholderi
Projektadministration
Debitor- og kreditoradministration

Birgitte Heick

Teamkoordinator

Teamkoordinator
Drift af bygning
Intern service

Elna Kjærsgaard

Receptionist

Reception og omstilling
Intern service
Administrativ support

John Michael Hansen

Service- og supportmedarbejder

IT/tele-support
Intern service
Administrativ support

Mia Schultz

Servicemedarbejder og receptionist

Reception og omstilling
Intern service
Administrativ support