Medarbejdere

I Dansk Fjernvarmes sekretariat arbejder vi for at sikre fjernvarmens interesser på forskellige områder. Du er velkommen til at kontakte os, for vi er klar til at hjælpe.

Direktion

Kim Mortensen

Direktør

Bestyrelse
Politiske forhold
Daglig ledelse af sekretariatet

Præsident for Euroheat & Power

Birger Lauersen

International chef

EU og dansk EU-politik
International fremme af fjernvarme
Internationalt samarbejde i øvrigt

Ledelse

Jesper Koch

Analysechef

Leder af Grøn Energi og Varmefaglig afdeling
Strategisk udvikling
Sektorintegration og energieffektivitet

Lisbeth Aagaard Mountfield

Leder af Kurser & Events

Udvikling og kvalitetssikring af kurser, webinarer og arrangementer
Personlig vejledning om valg af kurser
Sparring og hjælp til skræddersyede kurser

Rune Birk Nielsen

Presse- og kommunikationschef

Presseansvarlig
Strategisk kommunikation
Sociale medier

Rune Moesgaard

Afdelingschef Public Affairs & Regulering og Taskforce

Politik
Økonomisk regulering

Thorbjørn Nejsum

Leder af Energisystem & Produktion

Elmarked
Elproduktion
CCUS og PtX

Stabsfunktion

Lone Brodersen

Direktionssekretær

Ledelses- og bestyrelsessupport

Varmefaglig afdeling

Jesper Koch

Analysechef

Leder af Grøn Energi og Varmefaglig afdeling
Strategisk udvikling
Sektorintegration og energieffektivitet

Anders Jespersen

Økonomisk konsulent

Tariffer
Strategisk energiplanlægning
Projektbekendtgørelsen
Samfundsøkonomiske analyser

Birthe Boisen

Juridisk konsulent

Varmeforsyningsloven
Tilslutningsbekendtgørelsen
Vedtægter, bestyrelsesarbejde og generalforsamling
Leveringsbestemmelser dvs. aftaleforholdet mellem selskab og kunderne
Aktindsigt og forsikring

Jens Christian Nielsen

Teknisk konsulent

Distribution
Brugerinstallationer
Kraftvarme

Steen Kramer Jensen

Projektleder

Digitalisering
Datadrevet drift

Klaus Lunddal Brose

Konsulent

Skat, Selskabernes regnskaber
Standardkontoplan, Finansiering
Rammevilkår
Strategisk tilpasning og udvikling inden for det økonomiske område
Beregning af varmeprisen
Restancer og varslingsregler

Casper Andersen

Konsulent

Varmepumper
Overskudsvarme
Solvarme

John Elmertoft

Seniorkonsulent

Fjernvarmeinstallationer i bygninger og bygningernes forbrug af energi, herunder Bygningsreglementet
Tekniske anlæg i fjernvarmen

Alex Fredslund

Konsulent

Store kollektive varmepumper og overskudsvarme i varmeproduktionen
Fjernvarmeproduktionsforhold, -teknologier og rammevilkår

Grøn Energi

Jesper Friedrich Brandt

Økonomisk konsulent

Projektledelse
Økonomiske & forretningsanalyser
Projekt, bruger- og selskabsøkonomi

Christian Engholm Jønch

Chefkonsulent

Projektledelse
Grøn omstilling og sektorkobling
Analyser

Emil Kjøller Alexandersen

Konsulent

Teknisk- og økonomiske analyser
Projektarbejde om grøn omstilling
Teknologikatalog

Anna Hellmers

Chefkonsulent

Elmarked, grøn omstilling og sektorintegration
Analyser
Projektledelse

Amanda Aagaard Uldal

Studentermedhjælper

Data management
Modeludvikling
Bidrage til analyser

Udviklingsteam

Kim Behnke

Udviklingschef

Dansk Fjernvarmes Handelsselskab
Beredskabsarbejde
Fremtidens bæredygtige energisystemer

Susanne Fløjgaard

Udviklings- og projektkonsulent

Dansk Fjernvarmes Handelsselskab
GDPR, IT-sikkerhed og Awareness
Projektledelse
Udviklingsopgaver

Emil Bøilerehauge

Udviklings- og projektkonsulent - orlov

Dansk Fjernvarmes Handelsselskab
Fjernvarmedeklaration
Arbejdsmiljø
Udviklingsopgaver

Mette Louise Wätzold Bjørnlund

Udviklings- og energikonsulent

Dansk Fjernvarmes Handelsselskab
Bæredygtigt biomasse
F&U-kontoen
CO2-kvoter
Udviklingsopgaver

Kurser & Events

Lisbeth Aagaard Mountfield

Leder af Kurser & Events

Udvikling og kvalitetssikring af kurser, webinarer og arrangementer
Personlig vejledning om valg af kurser
Sparring og hjælp til skræddersyede kurser

Ane Puggaard Elbro Jørgensen

Uddannelseskonsulent

Udvikling og kvalitetssikring af kurser, webinarer og arrangementer
Personlig vejledning om valg af kurser
Sparring og hjælp til skræddersyede kurser

Stine Juel Christoffersen

Uddannelseskonsulent

Udvikling og kvalitetssikring af kurser, webinarer og arrangementer
Personlig vejledning om valg af kurser
Sparring og hjælp til skræddersyede kurser

Taja Adelie Lindby Skak

Kommunikationskonsulent

Projektleder for Landsmøde og PULS
Markedsføring
Kommunikation af kurser og arrangementer

Jette Drud

Administrativ koordinator

Tilmelding til kurser og temadage
Overnatning ved kurser
Medlemsadministration

Randi Nørgaard Jensen

Administrativ medarbejder

Tilmelding til kurser og arrangementer
Overnatning ved kurser og arrangementer

Sumaya Karie

Studentermedhjælper

Medlemsadministration
Administrative opgaver

Energisystem & Produktion

Thorbjørn Nejsum

Leder af Energisystem & Produktion

Elmarked
Elproduktion
CCUS og PtX

Jannick H. Buhl

Chefkonsulent

CCUS & PtX
Biomasse

Line P. Schmidt

Konsulent

Elmarkedsforhold

Public Affairs & regulering

Rune Moesgaard

Afdelingschef Public Affairs & Regulering og Taskforce

Politik
Økonomisk regulering

Michael Fibiger

Økonomisk konsulent

Økonomisk regulering
Indtægtsrammer
Økonomiske analyser
Affald

Bettina Vester

Konsulent - orlov

Public affairs
Affald

Tine Skovlund

Økonomisk konsulent

Økonomisk regulering
Indtægtsrammer
Økonomiske analyser
Energiafgifter

Sigrid Friis Frederiksen

Politisk konsulent

Politisk interessevaretagelse
Politiske events og netværk

Maria Dahl Hedegaard

Fagkonsulent

Power-to-X
Biomasse
Geotermi

Max Nitschke

Konsulent

Biomasse
Indberetning af bæredygtighed
Bekendtgørelse om mellemstore fyr

Katarina Siebuhr Kristiansen

Økonomisk konsulent

Prisstatistik
Økonomisk regulering
Analyser

Michael Søgaard Schrøder

Økonomisk konsulent

Affald
Tariffer
Elmarkedet

Christoffer Kristian Johne

Studentermedhjælper

Indsamling og strukturering af data
Bidrag til prisstatistik
Bidrag til analyser

Taskforce Gaskonverteringer

Nicolai Kipp

Chefkonsulent

Grøn varme til 500.000 boliger

Søren Magnussen

Konsulent

Gaskonverteringer
Samarbejde med kommuner

Nina Marie Holmboe

Seniorkonsulent

Gaskonverteringer
Varmeplanlægning og projektforslag
Samarbejde med kommuner – Strategisk energiplanlægning

Ole Juhl

Seniorkonsulent

Gaskonverteringer
Samarbejde med kommuner
Markedsføring

Sofus Jonatan Jensen

Projektmedarbejder

Gaskonverteringer
Varmeplanlægning
Samarbejde med kommuner

Presse & kommunikation

Rune Birk Nielsen

Presse- og kommunikationschef

Presseansvarlig
Strategisk kommunikation
Sociale medier

Kim Vejrup

Chefkonsulent

Medlemskommunikation
Koordinering af intern kommunikation
Nyhedsbreve

Flemming Linnebjerg Rasmussen

Kommunikationskonsulent

Magasinet Fjernvarmen (redaktør)
Medlemskommunikation
Webnyheder

Sofie Karoline Høgedal

Presserådgiver

Presseansvarlig
Twitter & LinkedIn

Mikkel Lysgaard

Kommunikationskonsulent

Webredaktør
Podcasten Fjernvarmen

Lennie Harder

Visuel formidler

Grafisk ansvarlig
Animation
Videoredigering

Katrine Fugl

Kommunikationskonsulent

Ansvarlig for Folkemødet og Energi på Toppen
Tilknyttet Grøn Varme Alliance
Strategisk kommunikation

Niklas Lindstrøm Jørgensen

Kommunikationskonsulent

Lokale nyheder og artikler

Signe Matzen

Konsulent

Medlemsundersøgelse- og service
Optimering af hjemmesidens indhold og form

Økonomi & Service

Lars Busk

Regnskabschef

Budgetter og regnskab
Kontingentforhold
Forsikringsforhold

Dzenita Gunic

Regnskabsmedarbejder

Finansbogholderiopgaver
Debitor- og kreditoradministration
Fællesindkøb af energibesparelser

Naja Tang Christensen

Regnskabsmedarbejder

Finansbogholderi
Projektadministration
Debitor- og kreditoradministration

Birgitte Heick

Teamkoordinator

Teamkoordinator
Drift af bygning
Intern service

Elna Kjærsgaard

Receptionist

Reception og omstilling
Intern service
Administrativ support

John Michael Hansen

Service- og supportmedarbejder

IT/tele-support
Intern service
Administrativ support