Affaldsenergi

28. feb 2022 Høringssvar

Høringssvar vedr. hjemmel til etablering af CO2-fangstanlæg

Dansk Fjernvarme har afgivet høringssvar til Energistyrelsen om etablering af CO2-fangstanlæg på kommunale el- og varme-produktionsanlæg. 

10. jan 2022 Høringssvar

Høringssvar vedrørende Kommissionens meddelelse om bæredygtige kulstofcyklusser

Dansk Fjernvarme har afgivet høringssvar til Europa-Kommissionen om bæredygtige kulstofcyklusser (COM(2021) 800 final).

03. dec 2021 Høringssvar

Høringssvar om geologisk lagring af CO2

Dansk Fjernvarme har afgivet høringssvar til Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet til ”Forslag til Lov om ændring af lov om anvendelse af Danmarks undergrund” (Geologisk lagring af CO2 på under 100 kilotons med henblik på forskning, udvikling eller afprøvning af nye produkter og processer). 

11. okt 2021 Høringssvar

Høringssvar vedrørende udmelding af prisloft for opvarmet vand fra affaldsforbrændingsanlæg

Dansk Fjernvarme har udarbejdet høringssvar om udmelding af prisloft for opvarmet vand fra affaldsforbrændingsanlæg for 2022.