24. okt 2018

Dansk Fjernvarmes statistik 2018

Fjernvarmeselskaberne foretager flere investeringer, og hovedparten af de omkostninger, myndighederne vil effektivisere, er i selve varmeproduktionen. Sådan lyder fortællingerne i Dansk Fjernvarmes årsstatistik 2018.

Michael Fibiger
Økonomisk konsulent
M: 2490 9382
fib@danskfjernvarme.dk

Velkommen til Dansk Fjernvarmes årsstatistik 2018.

Dansk Fjernvarmes årsstatistik er den bredeste statistikopgørelse i fjernvarmebranchen, fordi der er data om både økonomi og teknik i vores medlemmers indberetninger. På den måde giver statistikken godt indblik i udviklingen i fjernvarmebranchen.

Velunderbygget datagrundlag
Statistikken giver os som brancheforening god mulighed for at underbygge vores argumenter med valide data med baggrund i selskabernes indberetninger. Det er der stort behov for netop nu, hvor myndighedernes forbereder rammer for både den grønne omstilling af fjernvarme og den nye økonomiske regulering, som planlægges indført fra 2021 for selskaber med varmesalg over 50 TJ.

Dansk Fjernvarme kan med baggrund i tallene fra årsstatistikken give kvalificerede input og velunderbyggede modspil, når myndighederne arbejder videre med at indføre de nye rammer for fjernvarmeselskaberne. Det gælder både i forhold til de analyser, myndighederne er i gang med i forlængelse af energiaftalen, og i forhold til den kommende regulering. Der er i begge sammenhænge stort behov for at øge myndighedernes forståelse for de økonomiske og tekniske forhold i branchen.

Statistikken flyttes til medlemssiderne
Vi har i år flyttet det detaljerede regneark med nøgletal for selskaberne til medlemssiderne, så det alene er medlemmerne, der kan se og sammenligne de konkrete nøgletal om hinanden. Det sker især fordi, at de detaljerede oplysninger er til for medlemmer og til brug for det arbejde, de internt beslutter sig for på baggrund af nøgletallene.

Her på siden kan du under downloads finde artikler, der belyser nogle af de fortællinger, der kan udledes af tallene fra statistikken.

Du kan læse, at fjernvarmeselskaberne de senere år har foretaget stadig flere investeringer. I det senere år er en større andel af pengene brugt på renoveringer, da de politiske rammer for nyinvesteringer endnu ikke er afklarede. Endelig kan du læse, at produktionsomkostninger, som udgør den klart største andel af omkostningerne, giver myndighederne de største udfordringer med at udforme en retvisende regulering.

Tak for hjælpen
Stor tak til alle de selskaber, der hjælper os med at skabe et solidt datagrundlag til gavn for fjernvarmeselskaberne og for Dansk Fjernvarme. Statistikken giver vores argumenter stærkere fundament, når vi skal arbejde videre med at sikre bedre rammer for den grønne omstilling og undgå, at den påtænkte nye økonomiske regulering bliver alt for byrdefuld og uhensigtsmæssig.


Statistik 2018

  • 24. okt 2018

    Stadig flere investeringer

  • 24. okt 2018

    Produktionsomkostningerne fylder mest