01. maj 2019

Varmeforsyning - Regler og vejledning 2019

Dansk Fjernvarme har sammen med revisionsfirmaet BDO samlet aktuelle regler og vejledninger om varmeforsyningen. Publikationen kan hentes her fra siden.

Dansk Fjernvarme og BDO har samarbejdet om at udgive en bog med regler og vejledninger for varmeforsyningen. Det er tanken at den opdateres hvert eller hvert andet år, efter behov.
Målgruppen for lovsamlingen er driftsledere, administrativt personale, revisorer og andre, der ønsker et overblik over hvilke regler, der gælder inden for anmeldelser, budget, priser, regnskab m.fl.  Desuden er tilføjet kodeks for god selskabsledelse i forsyningsselskaber, og en smule om den kommende varmeregulering. Ved redaktionens afslutning var flere høringer om den kommende benchmarkingmodel på trapperne.

Indhold
Bogen er opdelt i følgende kapitler:

 1. Varmeforsyningsloven
 2. Bekendtgørelser og vejledninger vedrørende budget og priser
 3. Regnskabsaflæggelse
 4. Indberetning
 5. CO2-kvoter
 6. Prisloft
 7. Blokmodregningsindberetning
 8. Indskudskapital
 9. Kodeks for god ledelse i forsyningsselskaber
 10. Ny varmeregulering.

Hent publikation

 • 02. maj 2019

  Varmeforsyning - Regler og vejledning 2019