20. feb 2018

Kodeks for godt bestyrelsesarbejde

Dansk Fjernvarme og Danske Vandværker har sammen udviklet et kodeks for godt bestyrelsesarbejde i forbrugerejede forsyningsselskaber. Hent publikationen her.

Dansk Fjernvarme har i samarbejde med Danske Vandværker udarbejdet et kodseks til brug for medlemsselskaberne.

De forbrugerejede fjernvarme- og vandselskaber løfter et bredt samfundsansvar, og deraf følger en særlig forpligtigelse til at imødekomme interessen fra såvel ejere, forbrugere og øvrige interessenter samt sikre, at selskabet arbejder i henhold til de formål, det er sat i verden for.

Målet med kodeksets anbefalinger er således at stille rammer til rådighed for de enkelte selskaber, så de kan sikre og redegøre for deres efterlevelse af god selskabsledelse.

Indhold

”Kodeks for godt bestyrelsesarbejde i forbrugerejede selskaber” indeholder i alt 24 anbefalinger fordelt på 7 kategorier. De syv kategorier er:

 • Redegørelse for det gode bestyrelsesarbejde
 • Det aktive ejerskab
 • Bestyrelsens opgaver og ansvar
 • Bestyrelsens sammensætning og samspil
 • Bestyrelsens kompetencer
 • Honorering af bestyrelsen
 • Samspil mellem bestyrelse og daglig ledelse

Opbygning og anvendelse

Anbefalingerne i kodekserne er "soft law." Det vil sige, at det netop handler om anbefalinger, som kan og bør følges, men hvor der også kan være begrundelser for at afvige i konkrete tilfælde, som man så redegør for.

Det er det, der går under betegnelsen ”Følg eller forklar-princippet”. Hvor lovgivningen oftest angiver en minimumsstandard, er anbefalingerne i kodekset i stedet at anse som god skik og best practice inden for bestyrelsesarbejde. ”Følg eller forklar-princippet” er således en fleksibel tilgang, som tilgodeser selskabernes forskellige udgangspositioner.

Fordelen ved at operere med soft law er, at fremtidige ændringer ikke kræver, at man skal igennem et omfattende, bureaukratisk lovgivningsarbejde. I stedet kan man relativt hurtigt ændre anbefalingerne for godt bestyrelsesarbejde, efterhånden som man opnår ny indsigt i og nye erfaringer med, hvad der virker bedst i forhold til godt bestyrelsesarbejde – og i takt med at sektoren flytter sig. Det forudsættes, at forsyningsselskaberne lever op til gældende lovgivning.

Hent publikation

 • 20. feb 2018

  Kodeks for godt bestyrelsesarbejde - i de forbrugerejede forsyningsselskaber

 • 05. apr 2018

  Skema til redegørelse for anbefalingerne for godt bestyrelsesarbejde