09. maj 2017

Faktaark om forrentning

Skal det være muligt for fjernvarmeselskabernes ejere at opkræve forrentning af deres indskudskapital?

Det er lovligt i forhold til varmeforsyningsloven, men det kræver Energitilsynets tilladelse.

Med faktaarket her har Dansk Fjernvarme lavet en faktuel gennemgang af de to aktuelle sager om forrentning, som Energitilsynet har truffet afgørelse i.

Faktaark om forrentning

  • 09. maj 2017

    Faktaark Energitilsynets afgørelse om forrentning