02. maj 2019

23 anbefalinger til styring af aktiver

Dansk Fjernvarme og DANVA har i fællesskab udarbejdet 23 anbefalinger til styring af aktiver. Ud over selve anbefalingerne er der yderligere materiale til download. På sigt kommer der endnu mere.

Styring af aktiver eller Asset Management, kommer til at fylde mere og mere i fjernvarmebranchen. Derfor har Dansk Fjernvarme og DANVA i samarbejde udarbejdet 23 anbefalinger til styring af aktiver.

Anbefalingerne er blevet til i en proces, hvor en lang række selskaber er blevet interviewet, og de mange bolde, der er kommet op i luften er holdt op imod ISO-standarden (55001) og The Institute of Asset Managements materiale.

I både en følgegruppe med repræsentation fra myndighederne, og en referencegruppe med repræsentation fra 8 forskellige forsyningsselskaber, er de forskellige inputs sat sammen, så det passer til et forsyningsselskab i Danmark.

Forsyningssektoren er underlagt forskellige rammer og vilkår, og som fjernvarmeselskab, kigges der lige nu ind i en kommende regulering med benchmarking og effektiviseringskrav. Asset Management kan hjælpe med at være på forkant, når reguleringen får effekt.

Indhold
De 23 anbefalinger er bygget op i syv temaer:
• Mennesker & Organisering
• Rammer & Behov
• Mål & Risiko
• Prioritering & Plan
• Drift & Vedligehold
• Opfølgning & Optimering
• Data & Systemer

Hvert tema rummer to til fire anbefalinger i to forskellige niveauer. Et niveau for alle selskaber inden for en overskuelig årrække, og niveau II, der er lidt mere omfattende.
Flere af anbefalingerne følges op af små cases, hvor man kan læse om selskabers konkrete arbejde med styring af aktiver.
De afsluttende sider henviser til muligheden for en selvevaluering, der også kan downloades på denne side.

Supplerende materialer
Udover hoveddokumentet, der er de 23 anbefalinger, er følgende tilgængeligt til download:

 • En quickguide, der både introducerer Asset Management, og guider til en mulig vej ind i styring af aktiver
 • Tre eksempelsamlinger, hvor nogle forsyningsselskaber fortæller lidt mere uddybende historier om deres arbejde med elementer af styring af aktiver. Eksempelsamlingerne er delt op i de forskellige forsyningsarter, fjernvarme, spildevand og vand, men da styring af aktiver har mange lighedspunkter uanset forsyningsart, vil man kunne finde inspiration i alle tre eksempelsamlinger
 • Excel-skema til selvevaluering – enten på overordnet niveau, eller på mere detaljeret niveau

Hent publikation og øvrige materialer

 • 03. maj 2019

  23 anbefalinger til styring af aktiver

 • 02. maj 2019

  23 anbefalinger, quickguide

 • 29. maj 2019

  Praktiske erfaringer - Fjernvarme

 • 29. maj 2019

  Praktiske erfaringer - Spildevand

 • 29. maj 2019

  Praktiske erfaringer - Vand

 • 08. maj 2019

  Skema til selvevaluering