07. feb 2020 Mødematerialer

Temadag om nye krav til fjernaflæsning og levering af forbrugsdata

Temadagen blev afholdt i Fjernvarmens Hus i Kolding den 6. februar 2020. Indlæggene fra dagen kan ses her.

 

Hent indlæggene her

 • Program

 • Nye krav til fjernaflæsning og levering af forbrugsdata

  v/ Uffe Schifter-Holm, Dansk Fjernvarme

 • Fjernaflæsningsteknologier

  v/ Jacob Hansen, Kamstrup

 • Hvad skal man være opmærksom på ved måler- og systemindkøb?

  v/ Henrik Andersen, DFP

 • Erfaringer fra udrulning af fjernaflæsning og håndtering af klagesager

  v/ Erik Brender, VERDO

 • Erfaringer fra en projektimplementering

 • Artikel: El-overfølsomme nordmænd slipper for intelligente elmålere

 • Faktaark: Varme- og kølemålere

 • Faktaark: Elmålere

 • Faktaark: Vandmålere

 • Anvendelse af målerdata til forbrugerinformation

  v/ Christian Klerke, DFF-EDB