30. jan 2020 Mødematerialer

Temadag: Hvordan får vi el ind i fjernvarmen?

Grøn Energi og Dansk Energi afholdte temadagen i Fjernvarmens Hus i Kolding den 30. januar 2020. Indlæggene fra dagen kan ses her.

Hent indlæggene her

 • Velkomst og introduktion til dagen

  v/ Nina Detlefsen, Grøn Energi

 • Effektiv kapacitetsudnyttelse gennem prissætning – muligheder og udfordringer med (kraft)varmeproducenter

  v/ Mads Paabøl Jensen, Radius

 • Elektrificering af fjernvarmen

  v/ Jesper Koch, Grøn Energi

 • Transmissionstariffer i fremtiden – hvad er på vej og får det betydning for elektrificeringen af fjernvarmen?

  v/ David Hartz, Energinet

 • Ny tarifmodel på netselskabsniveau, tidstariffer og tilslutningsbidrag

  v/ Nicolaj Mølgaard Jakobsen, Dansk Energi

 • Erfaringer fra etablering af varmepumpe i Nr. Snede

  v/ Erik Lund, Nr. Snede Varmeværk

 • Smarte strategier for indkøb af el

  v/ Søren Rygaard, Centrica

 • Hvad er det vigtigt at tage højde for, når varmeforsyningen etablerer en elkedel eller varmepumpe?

  v/ Agnete Nordentoft, Bech-Bruun

 • Elektificering af Esbjerg – udfordringer og løsninger

  v/ Claus A. Nielsen, DIN Forsyning