28. aug 2014 Mødematerialer

GeoDH workshop og kursus - Hent mødemateriale

Hent indlæggene fra workshoppen og kurset, der blev afholdt den 26. og 27. august Scandic i København.

Kontakt: Morten Hofmeister
mho@danskfjernvarme.dk
tlf. 40 21 22 28

Geotermi kan spille en væsentlig rolle for omstillingen af varmeforsyningen i Danmark fra fossile brændsler, der skal være gennemført senest i 2035. Denne udfordring findes ikke kun i Danmark – flere europæiske lande har samme strategi. Dette er baggrunden for et EU-projekt, GeoDH, der fokuserer på at stimulere anvendelsen af geotermisk energi til fjernvarme ved øget bevidsthed om fordele, reduktion af barrierer og overførsel af bedste praksis mellem landene. Projektets resultater kan indgå i den strategiske energiplanlægning – på både nationalt, regionalt og lokalt niveau.

GeoDH-projektet afsluttes i efteråret 2014 med arrangementer i alle medvirkende 14 EU-lande, samt en afsluttende konference. Nærværende arrangement er den danske udgave af præsentationen af GeoDH projektets resultater.

Her kan du hente mødematerialet fra workshoppen og kurset d. 26. og 27. august.