31. okt 2017

Fjernvarmeinfo

Fjernvarmen er den mest udbredte opvarmning i Danmark, og det er der mange gode grunde til.

Nemmere bliver det ikke
Skru op og ned på termostaten. Det er stort set det eneste, du skal gøre, når du har fået fjernvarme i huset. Hjemme hos dig passer fjernvarmen sig selv, og det er dit lokale fjernvarmeselskab, der sørger for, der altid er varme og varmt vand. Ingen pasning af fyret, ingen håndtering af brændsler, ingen skorstensfejning.
Inden døre giver fjernvarmen også en stabil og behagelig varme uden lugtgener. Det er nemt for dig - og samtidig et valg, der gør Danmark grønnere.

Fjernvarmen er 60 procent grøn
Fjernvarmen er ikke en energikilde. Den er et effektivt distributionssystem, der bringer varme og stordriftsfordele ud til dig. Det betyder, at fjernvarmen ikke er afhængig af enkelte brændsler. I stedet benytter selskaberne mange forskellige miljøvenlige energikilder.

I disse år betyder det, at stadig flere får miljøvenlig varme fra solen, vinden, biomasse og sågar jordens indre i deres radiatorer. I dag er fjernvarmen 60 procent grøn, og i 2035 er målet 100 procent.

Selv når man sammenligner fjernvarmen med de populære jordvarmepumper, er fjernvarmen i langt de fleste tilfælde både billigst og mest grøn. Det skyldes, at jordvarmepumpen ikke kun henter varmen fra jorden. Den bruger også el, og samtidig er det omkostningstungt at etablere anlægget derhjemme.

Hjælper dig med at spare energi
Danmark skal spare energi, og derfor rådgiver dit fjernvarmeselskab om, hvordan du kan spare på varmen derhjemme. Hvis du overvejer at energiforbedre din bolig med for eksempel energiruder eller bedre isolering, giver de fleste selskaber kontant tilskud. Det giver dig både et bedre indeklima og en mindre varmeregning.

Det er Energistyrelsen, der udstikker nationale mål for energibesparelser, og her har fjernvarmen tradition for at yde sit bidrag - og mere til. For eksempel forbedrer selskaberne ledningsnettet med nye højisolerede rør, så mindre varme går tabt undervejs ud til dig.
 
Luner i økonomien
I Danmark har flere end 1,7 millioner husstande fjernvarme, og for de fleste er det en klar økonomisk fordel. Det er ikke usædvanligt, at en fjernvarmeforbruger sparer flere tusinde kroner hvert år i forhold til naboen, der har olie- eller gasfyr.
 
Varmen bliver produceret af ca. 400 lokale fjernvarmeselskaber, og prisen afhænger blandt andet af, hvilke energikilder det enkelte værk eller den enkelte forsyning har adgang til. Lokale forhold spiller også ind - for eksempel kan mange aftage overskudsvarme fra industrien eller elproduktionen.
 
Mange flere kan få fjernvarme
I dag er det ca. 64 procent af danskerne, der har fjernvarme, men målsætningen er 75 procent. Fjernvarmen udbygger også mange steder i landet og bidrager på den måde med danske arbejdspladser, både i industrien og hos lokale entreprenører.
 
Da varmen skal transporteres ud til dig i højisolerede rør, vil der være steder, hvor det ikke kan betale sig at lægge fjernvarme. Ligger dit hus i et tyndt befolket område med langt til nærmeste fjernvarmeværk, kan det være for dyrt at etablere, og varmetabet kan blive for stort.