03. mar 2020 F&U-konto

Erfaringer med store varmepumper i fjernvarmen

Mange kollektive varmepumper er på vej ind i fjernvarmen i mange forskellige kombinationer med resten af energisystemet. Derfor har Rambøll sammen med Dansk Fjernvarme og Grøn Energi samlet driftserfaringer og læring der kan gavne kommende og eksisterende varmepumpeprojekter.

Mette Louise Wätzold Bjørnlund
Teknisk konsulent
M: 40 13 97 08
mbj@danskfjernvarme.dk

Varmepumpe Bjerringbro

Fjernvarmeselskaberne i Danmark er generelt ved at omstille til elektrificering af fjernvarmen, således at den stigende mængde vindenergi i Danmark kan udnyttes. Det forventes dermed, at antallet af varmepumpeprojekter vil stige betydeligt. For at kunne udnytte varmekilder bredest muligt, er det nødvendigt løbende at opsamle erfaringer med varmekilderne, så erfaringerne kan komme kommende projekter til gavn og dermed reducere læringsomkostningerne.

Projektet er et udredningsprojekt hvor resultaterne baserer sig på interview med en række fjernvarmeselskaber. Der er gennemført interview af 24 fjernvarmeselskaber, og fjernvarmeværkerne er generelt ”meget tilfredse” med deres varmepumper. Af varmepumperne i projektet drives tre fjerdedele af el, en enkelt drives af gas og resten er absorptionsvarmepumper. Deres varmekilder spænder fra udeluft, drikkevand, grundvand, spildevand og havvand til overskudsvarme, røggas, geotermi og solvarme.

I rapporten præsenteres erfaringer for drift med en række forskellige varmekilder til varmepumperne herunder eksempelvis med luft, spildevand og havvand som kilder og med beskrivelse af de udfordringer som varmekilder giver. Rapporten er opdelt med erfaringer i planlægningsfasen samt i erfaringer med forskellige typer varmekilder for varmepumperne.

En totalt udsolgt temadag hos Dansk Fjernvarme i oktober 2019, vidner om projektets store relevans.

Hent rapport