02. aug 2018 F&U-konto

On site måling af varmekonduktivitet i præisolerede fjernvarmerør i drift 

Projektet har undersøgt muligheden for at måle varmekonduktiviteten i præisolerede fjernvarmerørs isolering on-site, dvs. mens rørene er i drift. Laboratorieundersøgelser viste imidlertid at det ikke gav valide resultater

Kate Wieck-Hansen
Teknisk konsulent
M: 21 52 72 62
kwh@danskfjernvarme.dk

Projektet har haft som formål at udvikle og validere en metode til on-site-måling af isoleringens varmekonduktivitet i præisolerede fjernvarmerør i drift.

Varmetabet fra distributionsledningerne udgør for mange værker i omegnen af 15-25 %, og særligt ældre rørledninger med CO2-skum efter udfasningen af Freon® har et relativt stort varmetab grundet isoleringens relativ høje varmekonduktivitet.

Metoden bygger på at måle medierørs- og kapperørstemperaturen sammen med den varmeflux, der strømmer gennem kapperøret.

De indledende laboratoriemålinger, der skulle validere metoden i forhold til måling på et rør med kendt varmekonduktivitet, gav ikke umiddelbart valide resultater, og der er derfor ikke udført målinger on-site, da det ikke ville give mening at udføre dem så længe metoden ikke er trimmet ind i laboratoriet til at give det resultat, som forventes.

En on-site-måling vil i alle tilfælde kun give to målepunkter fra frem- og returløbsrørene, hvor en laboratoriemåling altid giver tre målepunkter pr. rør til efterfølgende lineær regression af resultatet, og metoden vil derfor være forbundet med langt større usikkerhed.ke vandindhold i isoleringen, der blev fundet ved traditionel udsavning af røret i stykker på 15 cm til vejning og udtørring, indtil vægten var konstant og dermed bestemme fugtindholdet som g/m.

Hent rapport

  • 02. aug 2018

    On site måling af varmekonduktivitet i præisolerede fjernvarmerør i drift