02. aug 2018 F&U-konto

Udvikling af ikke destruktiv metode til bestemmelse af fugtindholdet i isoleringen i fleksible præisolerede fjernvarmerør med

Projektet har udviklet en prototypemåler til kvantitativ detektion af fugtindholdet i isoleringen i fleksible præisolerede fjernvarmerør med medierør af PEX, som ikke er diffusionstæt over for vanddamp.

Kate Wieck-Hansen
Teknisk konsulent
M: 21 52 72 62
kwh@danskfjernvarme.dk

Projektet har haft som formål at udvikle en prototype til et enkelt håndholdt måleapparat, der kan anvendes til ikke-destruktivt at vurdere, om der er fugt i isoleringen i fleksible præisolerede fjernvarmerør med medierør af PEX.

I projektets fase I blev det vist, at mikrobølger er velegnede til detektion af fugt i PUR, og nærværende projekt har på den baggrund, efter der blev fundet en velegnet kommerciel mikrobølgesensor og udført forskellige validerende målinger, fremstillet en prototype af et håndholdt måleapparat.

I projektet var det oprindeligt meningen at udvikle et apparat med to sensorer placeret i en U-formet bøjle på hver sin side af røret. Den ene sensor skulle dels fungere som mikrobølgesender, dels modtage det reflekterede signal fra isoleringen, og den anden sensor skulle modtage det transmitterede signal gennem isoleringen.

Da det ikke umiddelbart var muligt at skaffe en sensor, som udelukkende var en modtager, blev prototypen, efter indledende forsøg med gode resultater, udviklet med kun én sensor som sender og modtager svarende til anvendelsen i fase I.

Prototypen er indbygget i et kort plastrør med sensoren i den ene ende, og grafisk display til visning af fugtindhold samt adgang til batteri og kommunikationsport m.v. i den anden ende.

Aflæsningen af måleresultatet sker på en 10 segments LED-bar, og måleområdet er sat til at være 0 – 10 svarende omtrentligt til 0 – 400 g/m vand i et 22/66 mm fleksibelt præisoleret fjernvarmerør med medierør af PEX, hvilket har været den rørdimension, der har været adgang til at måle på via projektpartneren AffaldVarme Aarhus.

Metoden til ikke-destruktivt at vurdere et eventuelt fugtindhold i isoleringen har været at sammenligne den signalværdi, sonden gav, med det faktiske vandindhold i isoleringen, der blev fundet ved traditionel udsavning af røret i stykker på 15 cm til vejning og udtørring, indtil vægten var konstant og dermed bestemme fugtindholdet som g/m.

Hent rapport

  • 02. aug 2018

    Udvikling af ikke-destruktiv metode til bestemmelse af fugtindhold