07. dec 2016 F&U-konto

Om Dansk Fjernvarmes F&U-konto

Kontakt: Kate Wieck-Hansen
Teknisk konsulent
T: 76 30 80 23
M: 21 52 72 62
kwh@danskfjernvarme.dk

Dansk Fjernvarmes F&U-Konto støtter forsknings- og udredningsarbejder i fjernvarmesektoren.  For at opnå tilskud fra F&U-kontoen er det et krav, at man har et aktuelt projekt, der har bred almen interesse i fjernvarmesektoren.

F&U-Kontoen supplerer offentlige forsknings- og udviklingsprogrammer som Energistyrelsens EUDP-program og Energinet.dk’s PSO-programmer og udfylder de huller, der opstår, når projekter falder udenfor rammerne af disse ordninger.

Alle varmeværker indbetaler et bidrag til F&U-Kontoen. Det årlige budget til støtteudbetaling er cirka 2.060.000 kr. Heraf får distributionsgruppen ca. 600.000 kr. til sine aktiviteter. Dansk Fjernvarmes F&U-Konto har eksisteret siden 2001.