23. jan 2019 F&U-konto

Ny F&U ansøgning: Årsager og konsekvenser af fugt i plane solfangere

Undersøgelsen vil blive foretaget i solfangere fra Arcon-SunmarkSavosolar og Sunmark, placeret hos følgende varmeværker: Jægerspris Kraftvarme, Jelling Varmeværk, Silkeborg Forsyning samt Grenå Varmeværk.

Kate Wieck-Hansen
Teknisk konsulent
T: 7630 8023
M: 2152 7262
kwh@danskfjernvarme.dk

Solvarme

Projektet omhandler fugt i plane solfangere, herunder de konsekvenser det har i forhold til ydelse og levetid på panelerne. Undersøgelserne vil blive fortaget på flere forskellige solvarmeanlæg samt på forskellige typer af paneler. Det primære mål med undersøgelsen vil være at fastslå omfanget af problemet samt forsøge at finde de eventuelle årsager og konsekvenser. Derudover vil projektet lægge op til metoder eller løsninger på problemet.

Undersøgelsen vil blive foretaget i solfangere fra Arcon-Sunmark, Savosolar og Sunmark, placeret hos følgende varmeværker: Jægerspris Kraftvarme, Jelling Varmeværk, Silkeborg Forsyning samt Grenå Varmeværk.

Projektet foretages af Mads Nordvig fra Manotech ApS, som del af et kandidatspeciale hos Danmarks Tekniske Universitet. Undersøgelserne omkring fugt i solfangere vil udformes som en rapport der beskriver de fysiske og teoretiske resultater, såvel som relevant litteratur der underbygger undersøgelsen.

Indeholdt i projektet vil være opmåling og analysering af fugt i eksisterende solfangeranlæg, samt dokumentation på udviklingen over en længerevarende periode.

Resultaterne forventes offentliggjort i forbindelse med ERFA-møde i Solvarmegruppen hos Dansk Fjernvarme, samt i forbindelse med aflevering af kandidatspeciale hos DTU.

Resultaterne fra de indledende opmålinger har påvist at den termiske konduktivitet eller isoleringsmaterialets isoleringsevne er forblevet uændret trods kraftig kondensering på glasoverfladen. Dette tyder ikke på at der er tale om en ophobning af fugt i isoleringsmaterialet, men derimod at der i stedet er tale om et grundlæggende ventilationsproblem. Yderligere undersøgelser vil forsøge at klarlægge den optimale ventilation, herunder metoder til at overføre resultaterne til de eksisterende solfangeranlæg.

Af mulige løsningsforslag for at opnå korrekt ventilation kan nævnes en adaptiv eller selvregulerende ventilationsløsning, der ved for eksempel ved at udnytte et eller flere materiales termiske ekspansion kan øge eller sænke ventilationen af panelet afhængig af interne eller eksterne miljøparametre såsom fugtniveau, temperatur, vindforhold, solindstråling, driftstemperatur eller lignende. Som eksempel kunne nævnes en variable ventilationsløsning der drives af et eller flere fotovoltaiske systemer monteret på det enkelte panel, panel række eller solvarmeanlæg, der allerede i dag anvendes til håndtering af fugtproblemer.

Et specifikt løsningsforslag kunne være at udnytte en eller flere absorberende overflader til at skabe varmekonvektion i et internt eller eksternt system eller anordning, og herved tilføre opvarmet luft til ventilation og udtørring af solfangeren. En anden mulighed ville være at anvende en mere traditionel ventilationsløsning med varmegenvinding.

Designmæssige ændringer kunne ligeledes minimere problemet med kondensering af glasoverfladerne, ved for eksempel at anvende drænplade, vandnæse, tagrende eller lignende, til effektivt at bortlede og dræne vandet fra bunden af glasset. Ydermere kan isoleringsmaterialet i bunden af solfangeren erstattes med et vandskyende materiale eller ventilationsnet der sikre at eventuel væske bortledes fra solfangeren. 

En endelig løsning ville ligeledes også kunne være en kombination af overstående løsningsforslag.