11. mar 2019 F&U-konto

2019-07 Årsager og konsekvenser af fugt i plane solfangere

Projektet omhandler fugt i plane solfangere, herunder de konsekvenser det har i forhold til ydelse og levetid på panelerne.

Kate Wieck-Hansen
Teknisk konsulent
T: 76 30 80 23
M: 21 52 72 62
kwh@danskfjernvarme.dk

Undersøgelserne vil blive fortaget på flere forskellige solvarmeanlæg samt på forskellige typer af paneler. Det primære mål med undersøgelsen vil være at fastslå omfanget af problemet samt forsøge at finde de eventuelle årsager og konsekvenser. Derudover vil projektet lægge op til metoder eller løsninger på problemet.

Undersøgelsen vil blive foretaget i solfangere fra Arcon-Sunmark, Savosolar og Sunmark, placeret hos følgende varmeværker: Jægerspris Kraftvarme, Jelling Varmeværk, Silkeborg Forsyning samt Grenå Varmeværk.

Projektet foretages af Mads Nordvig Godt fra Manotech ApS, som en del af et kandidatspeciale hos Danmarks Tekniske Universitet. Undersøgelserne omkring fugt i solfangere vil udformes som en rapport der beskriver de fysiske og teoretiske resultater, såvel som relevant litteratur der underbygger undersøgelsen.

Indeholdt i projektet vil være opmåling og analysering af fugt i eksisterende solfangeranlæg, samt dokumentation på udviklingen over en længerevarende periode.

Resultaterne forventes offentliggjort i forbindelse med ERFA-møde i Solvarmegruppen hos Dansk Fjernvarme.

Resultaterne fra de indledende opmålinger har påvist at den såkaldte termiske konduktivitet eller isoleringsmaterialets isoleringsevne er forblevet uændret trods kraftig kondensering på glasoverfladen. Dette tyder ikke på at der er tale om en ophobning af fugt i isoleringsmaterialet, og at problemet derfor kan afhjælpes uden udskiftning af mineraluld.  Yderligere undersøgelser vil forsøge at klarlægge hvorvidt ventilation spiller en positiv eller negativ rolle, samt hvorledes affugtning kan foretages på de eksisterende solfangeranlæg.

 

Downloads