10. jan 2019 F&U-konto

2018-03 Erfaringer med store varmepumper i fjernvarmen

Målet med projektet er at indsamle erfaringer fra 30 varmepumpeanlæg med tæt tilknytning til fjernvarmen i et tæt samarbejde med ejerne af varmepumperne

Kate Wieck-Hansen
Teknisk konsulent
T: 76 30 80 23
M: 21 52 72 62
kwh@danskfjernvarme.dk

Nu går det stærkt med at få store fleksible varmepumper ind i fjernvarmen i mange forskellige kombinationer med resten af energisystemet. Vi har derfor brug for hurtigt at få indsamlet og formidlet erfaringer med planlægning, anlæg af store varmepumper i fjernvarmen.

Målet med projektet er derfor at indsamle erfaringer fra 30 varmepumpeanlæg med tæt tilknytning til fjernvarmen i et tæt samarbejde med ejerne af varmepumperne. De indsamlede data vil blive systematiseret og præsenteret i et erfaringskatalog, som vil blive formidlet på en overskuelig og lettilgængelig måde. Projektet vil desuden tilrettelægges og gennemføres, så det vil være nemt at udvide erfaringsopsamlingen på et senere tidspunkt.

Projektet gennemføres i et samarbejde mellem Rambøll (projektleder), Dansk Fjernvarme og Grøn Energi samt Tårnby Forsyning, Ringkøbing Fjernvarme, Gudenådalens Energiforsyning og Høje Taastrup Fjernvarme foruden ejerne af de øvrige varmepumper, der inddrages i projektet.

 

Download list