08. okt 2014 F&U-konto

2014-05 Online måling af fugtindhold i brændsel på biomassefyrede anlæg

Det forventes at brugen af biomasse til fjernvarme udvides i de kommende år. Større efterspørgsel efter biomasse vil resultere i flere typer af biomasse.

I fremtiden vil man således ikke have så ensartet en biomasse, som man kender til i dag. Man må f.eks. forvente at fugtindhold i brændslet vil svinge mere, og med mindre anlæggene bliver bedre til at regulere efter svingende fugtindhold vil biomasse anlæggene ikke køre miljømæssigt og økonomisk optimalt.

Anlæggene kan kun blive bedre til at regulere efter brændselsfugt, hvis anlæggene får en on-line fugt-måler installeret. Forskellige typer af fugtmålere har været afprøvet gennem tiderne, men enten har de været dyre eller ikke gode nok.

 

I dette projekt afprøves en ny type on-line fugtmåler, som indbygges i indfødersystemet på et nyt biomassefyret varmeværk i Vollerup, ved Sønderborg.

Varmeværket i Vollerup er designet til at kunne brænde mange typer biomasse, herunder biomasse med varierende fugtindhold.

Pga. online-fugtmåleren bliver operatøren og SRO systemet orienteret om ændringer i brændslet og operatøren eller SRO systemet kan lave justeringer og herved undgå dårlige forbrændingsbetingelser.