01. nov 2018 Bæredygtig biomasse

Dokumentation fra Dansk Fjernvarmes medlemmer

Brancheaftalen for bæredygtig biomasse fra december 2014, indgået af Dansk Fjernvarme og Dansk Energi, trådte i kraft 1. august 2016. Aftalen omfatter værker, der anvender flis og træpiller, og som er større end 20 MW.

Herunder kan du hente statusrapporterne fra de selskaber, der er omfattet af krav om dokumentation skal være offentlige.

Rapporterne for bæredygtig biomasse angiver:

 • Andelen af bæredygtig biomasse
 • CO2-udledning i værdikæden og reduktion af CO2 i forhold til referenceanlæg med fossile brændsler
 • Tredjeparts uafhængige vurdering      

Assens Fjernvarme

Hent rapporter

 • 01. nov 2018

  Assens Fjernvarme (2017)

 • 01. nov 2018

  AVA Biomassefyret Kraftvarmeværk (2017)

 • 01. nov 2018

  Bornholms Energi & Forsyning (2017)

 • 01. nov 2018

  Ebeltoft Fjernvarmeværk (2017)

 • 01. nov 2018

  Fjernvarme Fyn (2017)

 • 01. nov 2018

  Haderslev Fjernvarme (2017)

 • 01. nov 2018

  Halsnæs Varme (2017)

 • 01. nov 2018

  Hillerød Forsyning (2017)

 • 01. nov 2018

  Hjørring Varmeforsyning (2017)

 • 06. nov 2018

  HOFOR (2017)

 • 06. nov 2018

  Skanderborg-Hørning Fjernvarme (2017)

 • 06. nov 2018

  Sønderborg Fjernvarme (2017)

 • 06. nov 2018

  Tarm Varmeværk (2017)

 • 06. nov 2018

  VEKS (2017)

 • 06. nov 2018

  Verdo (2017)

 • 06. nov 2018

  Ørsted Bioenergy & Thermal Power (2017)