02. aug 2018 F&U-konto

On site måling af varmekonduktivitet i præisolerede fjernvarmerør i drift 

Projektet har undersøgt muligheden for at måle varmekonduktiviteten i præisolerede fjernvarmerørs isolering on-site, dvs. mens rørene er i drift. Laboratorieundersøgelser viste imidlertid at det ikke gav valide resultater

Kate Wieck-Hansen
Teknisk konsulent
M: 21 52 72 62
kwh@danskfjernvarme.dk

Projektet har haft som formål at udvikle og validere en metode til on-site-måling af isoleringens varmekonduktivitet i præisolerede fjernvarmerør i drift.

Varmetabet fra distributionsledningerne udgør for mange værker i omegnen af 15-25 %, og særligt ældre rørledninger med CO2-skum efter udfasningen af Freon® har et relativt stort varmetab grundet isoleringens relativ høje varmekonduktivitet.

Metoden bygger på at måle medierørs- og kapperørstemperaturen sammen med den varmeflux, der strømmer gennem kapperøret.

De indledende laboratoriemålinger, der skulle validere metoden i forhold til måling på et rør med kendt varmekonduktivitet, gav ikke umiddelbart valide resultater, og der er derfor ikke udført målinger on-site, da det ikke ville give mening at udføre dem så længe metoden ikke er trimmet ind i laboratoriet til at give det resultat, som forventes.

En on-site-måling vil i alle tilfælde kun give to målepunkter fra frem- og returløbsrørene, hvor en laboratoriemåling altid giver tre målepunkter pr. rør til efterfølgende lineær regression af resultatet, og metoden vil derfor være forbundet med langt større usikkerhed.ke vandindhold i isoleringen, der blev fundet ved traditionel udsavning af røret i stykker på 15 cm til vejning og udtørring, indtil vægten var konstant og dermed bestemme fugtindholdet som g/m.

Hent rapport

  • 02. aug 2018

    On site måling af varmekonduktivitet i præisolerede fjernvarmerør i drift

F&U-Konto

Dansk Fjernvarmes F&U-konto

Dansk Fjernvarmes F&U-Konto støtter hvert år forsknings- og udredningsarbejde i fjernvarmesektoren. Her på siden kan du finde alle de færdige rapporter, godkendte projekter samt øvrig information om kontoen.

Filtrer søgeresultater

Close icon

Dato

Type

Kategori

Her kan du søge i alle F&U rapporter

  • Close icon{{::facet.Title}}

{{searchCtrl.results.length}} af {{searchCtrl.totalNumberOfResults}} resultater

06. sep 2017 F&U-konto

Valg af plast eller stålrør til fjernvarmedistribution

Projektet har som mål haft, at undersøge anvendelsen af plastrør i distributionen af fjernvarme, og sammenligne disse resultater med de traditionelle stålrør som primært anvendes i dag.

05. apr 2017 F&U-konto

Kortlægning af energiforbrug i bygninger

Projektet har analyseret data fra den såkaldte FIE-database og via et ”varmeatlas” stillet disse data til rådighed for forskning og planlægning. Derigennem er skabt et nyt analyseværktøj.

05. apr 2017 F&U-konto

Et grundlag for vurdering af vandvarmere - Den gode brugerinstallation

Teknologisk Institut og Fjernvarmens Serviceordning har gennemført et projekt med det formål at få afprøvet og etableret et bedre grundlag for vurdering og test af vandvarmere.

04. apr 2017 F&U-konto

Kold fjernvarme

Denne business case afdækker de økonomiske konsekvenser ved etableringen af kold fjernvarme.