10. jul 2018 F&U-konto

Røggaskondensering ved kedelanlæg: 200- 1000 kW

Formålet med udviklingsprojektet har været at afsøge muligheder for at udvikle anlæg af standardkomponenter, som er økonomisk bæredygtige for anlæg i området 200 – 1.000 kW eller at finde en nedre grænse for udnyttelsen af røggaskondensering for flisfyrede anlæg.

Kate Wieck-Hansen
Teknisk konsulent
M: 21 52 72 62
kwh@danskfjernvarme.dk

Til halmfyrede kedler er der udfordringer omkring korrosion, som dog kan løses. Studerende fra Aarhus Maskinmesterskole har deltaget aktivt i projektet, og bl.a. er en gruppe kommet med et forslag til udformning af en ny scrubber. Desuden har de studerende udført en lille markedsundersøgelse, der viste en stor interesse blandt mindre fjernvarmeværker med biomasse kedler for en mulig løsning med en scrubber.

 

I Føns Nærvarme har man en årlig udgift til flis på ca. 250.000 kr. pr år. Hvis virkningsgraden på systemet forbedres med 14%, giver det en årlig besparelse på 35.000 kr. Det svarer til en simpel tilbagebetalingstid på 9 år ved en investering på 300.000 kr.

Projektet beskriver et eksempel fra Gjøl (GPKV), hvor en scrubber forøger virkningsgraden på en 1,5 MW fliskedel med 14%.

Målinger af partikelforureningen på anlægget i Gjøl viser, at posefilteret har stor betydning for reduktionen af partikler. Dog viser et forsøg, at anlægget kan overholde de nye emissionskrav - også uden posefilter. Erfaringen fra Gjøl viser desuden, at uden posefilter vil der sætte sig meget støv og aske i forskellige dele af scrubberen, så den vil kræve ekstraordinær rensning. Ved udvikling af en ny scrubber vurderes det at være muligt at designe den således, at scrubberen kan holde sig selv ren.”

 

Projektet har sandsynliggjort, at der kan bygges simple scrubbere til kedler fra ca. 400 kW og større. Til fliskedler vil det være rimeligt ligetil, og der planlægges nu en løsning med en scrubber på Føns Nærvarme. 

Hent Rapport

  • 10. jul 2018

    Røggaskondensering ved kedelanlæg: 200- 1000 kW

F&U-Konto

Dansk Fjernvarmes F&U-konto

Dansk Fjernvarmes F&U-Konto støtter hvert år forsknings- og udredningsarbejde i fjernvarmesektoren. Her på siden kan du finde alle de færdige rapporter, godkendte projekter samt øvrig information om kontoen.

Filtrer søgeresultater

Close icon

Dato

Type

Kategori

Her kan du søge i alle F&U rapporter

  • Close icon{{::facet.Title}}

{{searchCtrl.results.length}} af {{searchCtrl.totalNumberOfResults}} resultater

06. sep 2017 F&U-konto

Valg af plast eller stålrør til fjernvarmedistribution

Projektet har som mål haft, at undersøge anvendelsen af plastrør i distributionen af fjernvarme, og sammenligne disse resultater med de traditionelle stålrør som primært anvendes i dag.

05. apr 2017 F&U-konto

Kortlægning af energiforbrug i bygninger

Projektet har analyseret data fra den såkaldte FIE-database og via et ”varmeatlas” stillet disse data til rådighed for forskning og planlægning. Derigennem er skabt et nyt analyseværktøj.

05. apr 2017 F&U-konto

Et grundlag for vurdering af vandvarmere - Den gode brugerinstallation

Teknologisk Institut og Fjernvarmens Serviceordning har gennemført et projekt med det formål at få afprøvet og etableret et bedre grundlag for vurdering og test af vandvarmere.

04. apr 2017 F&U-konto

Kold fjernvarme

Denne business case afdækker de økonomiske konsekvenser ved etableringen af kold fjernvarme.