07. dec 2016 F&U-konto

Om Dansk Fjernvarmes F&U-konto

Kontakt: Kate Wieck-Hansen
Teknisk konsulent
T: 76 30 80 23
M: 21 52 72 62
kwh@danskfjernvarme.dk

Dansk Fjernvarmes F&U-Konto støtter forsknings- og udredningsarbejder i fjernvarmesektoren.  For at opnå tilskud fra F&U-kontoen er det et krav, at man har et aktuelt projekt, der har bred almen interesse i fjernvarmesektoren.

F&U-Kontoen supplerer offentlige forsknings- og udviklingsprogrammer som Energistyrelsens EUDP-program og Energinet.dk’s PSO-programmer og udfylder de huller, der opstår, når projekter falder udenfor rammerne af disse ordninger.

Alle varmeværker indbetaler et bidrag til F&U-Kontoen. Det årlige budget til støtteudbetaling er cirka 2.060.000 kr. Heraf får distributionsgruppen ca. 600.000 kr. til sine aktiviteter. Dansk Fjernvarmes F&U-Konto har eksisteret siden 2001.

F&U-Konto

Dansk Fjernvarmes F&U-konto

Dansk Fjernvarmes F&U-Konto støtter hvert år forsknings- og udredningsarbejde i fjernvarmesektoren. Her på siden kan du finde alle de færdige rapporter, godkendte projekter samt øvrig information om kontoen.

Filtrer søgeresultater

Close icon

Dato

Type

Kategori

Her kan du søge i alle F&U rapporter

  • Close icon{{::facet.Title}}

{{searchCtrl.results.length}} af {{searchCtrl.totalNumberOfResults}} resultater

18. jan 2018 F&U-konto

Varmebehov i boliger og dimensionering af ledningsnet

I projektet er gennemført en analyse af det reelle varmeforbrug i 63 boliger i to Aarhus-kvarterer. Analysen viser, at en husstand kun udnytter den kapacitet, der er til rådighed, i ganske få minutter i døgnet.

07. dec 2017 F&U-konto

Fleksibel måling af tryk og temperatur 

Projektets formål er dels at samle billige målere til brug for trådløse, digitale målinger af tryk og temperatur og dels at vise, hvordan selskaberne let kan synliggøre, hvordan data kan skabe værdi.

06. sep 2017 F&U-konto

Valg af plast eller stålrør til fjernvarmedistribution

Projektet har som mål haft, at undersøge anvendelsen af plastrør i distributionen af fjernvarme, og sammenligne disse resultater med de traditionelle stålrør som primært anvendes i dag.

05. apr 2017 F&U-konto

Kortlægning af energiforbrug i bygninger

Projektet har analyseret data fra den såkaldte FIE-database og via et ”varmeatlas” stillet disse data til rådighed for forskning og planlægning. Derigennem er skabt et nyt analyseværktøj.