07. mar 2018 F&U-konto

Grønt lys til to F&U-projekter

Dansk Fjernvarmes F&U-Konto har foreløbigt valgt at tildele to projekter støtte. Der er stadig penge tilbage i årets pulje og derfor også mulighed for at søge.

Kate Wieck-Hansen
Teknisk konsulent
T: 7630 8023
M: 2152 7262
kwh@danskfjernvarme.dk

F&U-Udvalget, der bestyrer Dansk Fjernvarmes F&U-Konto, har valgt at tildele foreløbigt to projektet støtte med midler fra dette års pulje.

Det drejer sig om projekterne:

  • 01-2018. Effektivisering af fjernvarmeforsyningen ved bedre anvendelse af smart meter data
  • 02-2018. Effektivisere fjernvarmeselskaber ved datadreven drift

Begge projekter fokuserer på at data skal kunne anvendes til at forbedre og effektivisere fjernvarmedriften. Dette har meget stor betydning i sammenhæng med at fjernvarmetemperaturerne sænkes og tabet skal minimeres.

Grøn Energi fik desuden bevilget midler til projektet Grøn Vækst, der skal være med til at skabe forbedrede og aktuelle projekter.

Stadig mulighed for at søge
Der var kun få ansøgere og derfor er der stadig midler til rådighed for nye ansøgninger. Fristens herfor er 15. april.

Læs mere om Dansk Fjernvarmes F&U-Konto her.

F&U-Konto

Dansk Fjernvarmes F&U-konto

Dansk Fjernvarmes F&U-Konto støtter hvert år forsknings- og udredningsarbejde i fjernvarmesektoren. Her på siden kan du finde alle de færdige rapporter, godkendte projekter samt øvrig information om kontoen.

Filtrer søgeresultater

Close icon

Dato

Type

Kategori

Her kan du søge i alle F&U rapporter

  • Close icon{{::facet.Title}}

{{searchCtrl.results.length}} af {{searchCtrl.totalNumberOfResults}} resultater

02. aug 2018 F&U-konto

On site måling af varmekonduktivitet i præisolerede fjernvarmerør i drift 

Projektet har undersøgt muligheden for at måle varmekonduktiviteten i præisolerede fjernvarmerørs isolering on-site, dvs. mens rørene er i drift. Laboratorieundersøgelser viste imidlertid at det ikke gav valide resultater

02. aug 2018 F&U-konto

Udvikling af ikke destruktiv metode til bestemmelse af fugtindholdet i isoleringen i fleksible præisolerede fjernvarmerør med

Projektet har udviklet en prototypemåler til kvantitativ detektion af fugtindholdet i isoleringen i fleksible præisolerede fjernvarmerør med medierør af PEX, som ikke er diffusionstæt over for vanddamp.

10. jul 2018 F&U-konto

Røggaskondensering ved kedelanlæg: 200- 1000 kW

Formålet med udviklingsprojektet har været at afsøge muligheder for at udvikle anlæg af standardkomponenter, som er økonomisk bæredygtige for anlæg i området 200 – 1.000 kW eller at finde en nedre grænse for udnyttelsen af røggaskondensering for flisfyrede anlæg.

23. jan 2018 F&U-konto

Små brugsvandsvekslere til lavtemperatur og uden legionellaproblemer

Projektet har til formål at vise, hvordan man ved lavtemperatur kan anvende små varmevekslere og undgå legionella ved fremløbstemperaturer ned til 55 °C.