Bæredygtig biomasse

ALLE DANSKE KRAFTVARMEVÆRKERS BIOMASSE SKAL FRA 2016 LEVE OP TIL SKRAPPE BÆREDYGTIGHEDSKRAV
Brancheaftalen sikrer, at træpiller og flis er bæredygtig. De danske kraftvarmeværker skal dokumentere opfyldelse af brancheaftalen i en offentlig årlig rapport, som kontrolleres og godkendes af uafhængige eksperter i certificering af skove.