25. okt 2022 Analyse

Analyse: Udviklingen i kapacitet på termiske værker

Analysen "Udvikling i kapacitet på termiske værker" viser, at udviklingen i elkapaciteten reduceres hurtigere end myndighederne antager. Analysen er udarbejdet for Dansk Fjernvarme af Energy Modelling Lab.

Dansk Fjernvarme præsenterer en ny analyse, lavet af Energy Modelling Lab på vegne af Dansk Fjernvarme og dets medlemmer med termisk elproduktionsanlæg. Analysen viser, at udviklingen i elkapaciteten reduceres hurtigere end myndighederne antager, eksempelvis i Energistyrelsens Analyseforudsætninger til Energinet.

Rapporten giver et bud på fremskrivningen af den danske, termiske elproduktionskapacitet frem mod 2040 under de nuværende gældende rammevilkår, kendte politiske initiativer og udviklingsplaner for det øvrige energisystem. Fremskrivningen fokuserer på den kommende 10-års periode, men der gives et bud på op mod en 20-årig horisont.

Analysens primære konklusioner er bl.a.:

 • Termisk elkapacitet risikerer udfasning hurtigere end forventet
 • En stor andel af de tilbageværende termiske værker har få driftstimer
 • Et elsystem med lav diversitet kommer med en risiko

Risikoen for mangel på termisk elkapacitet kan få konsekvenser for elektrificeringen og den fremtidige elforsyningssikkerhed i Danmark. Derfor kalder Dansk Fjernvarme på løsninger, hvis der skal være nok regulerbar elproduktion til at bidrage til en øget elektrificering af Danmark, den grønne omstilling og en fortsat høj elforsyningssikkerhed i fremtiden. I analysen fremsætter Dansk Fjernvarme derfor følgende anbefalinger:

 • Politisk stillingtagen til behovet for regulerbar elproduktion
 • Iværksætte initiativer der understøtter, at elmarkedet kan fastholde regulerbar elproduktion
 • Opstille nationale målsætninger for arbejdet med en ny europæisk elmarkedsmodel

 

 

 

Hent dokumenter

 • 03. nov 2022

  Get the key messages from the study

  The English version of the key messages of the study in capacity projection.

 • 25. okt 2022

  Hent analysen "Udviklingen i kapacitet på termiske værker"

  Dansk Fjernvarme præsenterer i denne analyse et bud på fremskrivningen af den danske, termiske elproduktionskapacitet frem mod 2040 under de nuværende gældende rammevilkår, kendte politiske initiativer og udviklingsplaner for det øvrige energisystem.

 • 25. okt 2022

  Hent budskabsnotatet om analysen

 • 25. okt 2022

  Hent one-pager