22. sep 2020

Branche- og eksportstatistik: Fjernvarmesektoren samfundsbidrag, september 2020

Endnu en gang er eksporten af fjernvarmeteknologi steget. Antallet af ansatte i fjernvarmeselskaberne er faldet, mens antallet af fjernvarmekunder fortsætter opad. Det viser Fjernvarmesektorens Branchestatistik 2020.

Damvad Analytics har for Dansk Fjernvarme og Fjernvarmeindustrien udarbejdet en samlet branchestatistik for fjernvarmesektoren. Statistikken er skabt på baggrund af tal fra Danmarks Statistik og dækker perioden 2012-2019.

Den samlede beskæftigelse og afledte arbejdspladser er gået frem fra 19.242 ansatte i 2012 til 22.300 ansatte i 2019 – Det svarer til en stigning på knap 16 procent.

Antallet af ansatte i varmeforsyningen er faldet fra 1.836 i 2012 til 1.800 i 2019. Alene fra 2017 til 2018 er antallet af ansatte faldet med 6,4 procent på trods af, at antallet af fjernvarmekunder aldrig har været højere.

Den samlede eksport var i 2019 på 7,6 milliarder kroner. Det er det højeste niveau, der endnu er målt. Derudover eksporteres der dansk teknologi for cirka 2,5 milliarder kroner direkte fra danske datterselskaber uden, at varerne krydser den danske grænse

De danske selskabers tre største markeder var i 2019 Tyskland, Sverige og Kina

Der kom 26.666 nye fjernvarmekunder til i 2019, hvormed det samlede antal fjernvarmekunder er på 1.757.025.

Andelen af vedvarende energi er steget fra 45 procent i 2012 til at udgøre cirka 62 procent i 2018. Samtidig er kul og olie reduceret fra at udgøre 22 procent i 2011 til i dag at udgøre mindre end 12 procent.

Prisen på fjernvarme er gennemsnitligt faldet fra at være cirka 14.327 kroner i 2014 til at være 12.904 kroner i 2020. Det svarer til en besparelse på cirka 10 procent.

Hent publikation

  • 22. sep 2020

    Fjernvarmesektorens samfundsbidrag - branche-og eksportstatistik 2020