01. sep 2022 Mødematerialer

Erfa-møde om store kollektive varmepumper

Det årlige erfa-møde blev afholdt i Fjernvarmens Hus i Kolding den 1. september 2022. Find præsentationerne her på siden.

 

Hent præsentationerne her

 • Velkomst og program

  v/ Jens Christian Nielsen, Dansk Fjernvarme

 • Nyt inspirationskatalog om kollektive varmepumper

  v/ Casper Andersen, Dansk Fjernvarme

 • Varmepumpedata.dk – driftsdata på varmepumper i Danmark

  v/ Daniel Trier, PlanEnergi

 • Integration af højtemperatur varmepumper, der kan levere procesvarme til industrien baseret på fjernvarme

  v/ Kim Stenholdt Madsen, DIN Forsyning

 • Varmepumper i forbindelse med overskudsvarme

  v/ Kenneth Jensen, Fjernvarme Fyn

 • Hvorfor vælge varmepumpe med propan og isobutan som kølemiddel?

  v/ Karsten Petersen, Solid Energy

 • Sammenspil mellem varmepumpe og egenproduktion af el fra sol og vind

  v/ Brian Kjær Ottosen, Assens Fjernvarme

 • Hvilken rolle spiller varmepumper for at nå klimamål og flere kunder?

  v/ Claus Madsen, Vestforbrænding I/S

 • Rammer for direkte linjer mellem elproduktionsanlæg og varmepumper/elkedler

  v/ Oliver Sunddahl, Energistyrelsen