29. sep 2020 Mødematerialer

Temadag om elforbrug i fjernvarmen

Dansk Fjernvarme og Grøn Energi afholdte temadagen i Fjernvarmens Hus i Kolding den 28. september 2020. Materialerne fra dagen kan ses her.

Hent indlæggene her

 • Program

 • El i fjernvarmen i et helikopterperspektiv

  v/ Claus A. Nielsen, DIN Forsyning

 • Optimering af elkøb – fokus på systemydelser og prisprodukter

  v/ Mikkel Hauge Jensen, Energi Danmark

 • Fleksibilitet i elmarkedet – hvorfor det bliver afgørende for driftsøkonomien

  v/ Mikkel Hesselbæk, A2Energy

 • Specialregulering, hvad sker der?

  v/ Henning Parbo, Energinet

 • Tilslutning af nyt forbrug – tips og tricks

  v/ Jacob Andreasen, N1

 • Regulatoriske testzoner – hvad er op og ned?

  v/ Hanne Lylov Nielsen, Energistyrelsen

 • Eltariffer – status tarifmodel 3.0

  v/ Nicolaj Mølgaard Jakobsen, Dansk Energi

 • Hvor skal strømmen komme fra? – synergi mellem vind og varme

  v/ Søren Klinge, elmarkedschef, Wind Denmark

 • Eltariffer, nettoafregning og varmepumper

  v/ John Tang, Dansk Fjernvarme