14. feb 2022 Værktøjer

Kommunikation med forbrugerne i området

Kommunikation og markedsføring af et konverteringsprojekt bliver mere og mere vigtigt for at sikre en høj tilslutning blandt ejendommene. Derfor skal man tage stilling til en lang række af punkter omkring kommunikation og markedsføring for at sikre den høje tilslutning. 

Fjernvarmeselskabet skal anse markedsføringen og kommunikationen som en integreret del af projektet, da projektet afhænger af mængden af tilmeldinger.

Derfor er det også vigtigt, at selskabet har taget stilling til en lang række punkter omkring, hvordan man vil tilbyde fjernvarmen, inden man går i gang med den egentlige kommunikation (se punkt 2.2 ”Selskabets strategiske overvejelser ved et konverteringsprojekt”).

Både herunder og i vedhæftede dokumenter er der en række redskaber/inspiration til at tage stilling til selskabets markedsføringsindsats. Der er dog en række regler i forhold til markedsføring som fjernvarmeselskab. Det kan du læse mere om på siden Markedsføring af fjernvarme – hvilke regler gælder?

Kommunikationskanaler

Når et fjernvarmeselskab skal kommunikere med de potentielle kunder i et konverteringsområde for at vise, at der er et tilbud om fjernvarme og få nok til at tilslutte sig, er der flere kommunikationskanaler, som selskabet kan gøre brug af til at få budskabet ud.

Det skal understreges, at man bør bruge mere end én kanal til at få budskabet ud. Langt de fleste selskaber gør brug af 3 eller flere kanaler for at sikre sig en høj tilslutning til fjernvarmen.

Brochure
En af de kommunikationskanaler, som langt de fleste selskaber gør brug af, er at få lavet en brochure, som sendes ud til husstandene i konverteringsområdet. Brochuren kan også deles ud ved informationsmøder mv.

Nogle af de ting som brochuren bør indeholde er:

 • Præsentere fordele ved fjernvarme.
 • Hvad tilbyder man i forhold til priser, tilslutningsmuligheder osv.?
 • Beskriv tilmeldingsprocessen.

Husk at lægge et tilmeldingskort ved.

Hvis man lægger brochuren i en konvolut, så læg noget ved, så folk får lyst til at åbne den. F.eks. slik, pose frø eller andet.

Pressemeddelelse
I forlængelse af brochuren bør selskabet også få sendt en pressemeddelelse ud til de lokale aviser i området.

Teksten bør indeholde nogle af de samme budskaber som brochuren. Her skal man være opmærksom på, at journalisterne ofte bruger teksten 1 til 1. Derfor er det en god mulighed for, at man kan selskabet få sine budskaber igennem. Budskaberne kan f.eks. være, at det er billigt at komme på fjernvarmen, at det er nemt at tilmelde sig, eller at fjernvarmen er grøn. 

Vær også opmærksom på, at brugen af ord som "grøn fjernvarme" kan være i strid med markedsføringsloven. Det kan du læse mere om på siden Grøn markedsføring.

Hjemmeside
I bund og grund drejer alle andre kommunikationskanaler drejer sig om at få trafik ind på hjemmesiden, hvor de potentielle kunder kan tilmelde sig til fjernvarmen. Derfor skal man gøre en del ud af hjemmesiden, så den er nem og overskuelig, samtidig med at folk kan finde de informationer, de har brug for til at tage stilling til fjernvarmen.

Hjemmesiden skal blandt andet indeholde:

 • Fordele ved at vælge fjernvarme,
 • Selskabets tilbud til nye forbrugere,
 • En online tilmeldingsblanket.

Samtidig skal der være en beregner, hvor folk kan se, hvor meget de kan spare ved at komme på fjernvarme. Husk at sørge for et link til tilmeldingsblanketten, når folk har været igennem beregneren.

Næstved Fjernvarme har i øjeblikket en rigtig god hjemmeside, hvor man kan finde inspiration til, hvordan det kan gøres.

Sociale medier (Facebook/Instagram)
80 procent af danskerne er på Facebook. Derfor vælger langt de fleste fjernvarmeselskaber også at kommunikere om konverteringsprojektet via f.eks. Facebook. Selvom det koster lidt at gøre brug af Facebook, så er oplevelsen, at pengene er givet godt ud.

Fordelen ved Facebook er, at her kan man virkelig målrette sine budskaber til de mennesker, man gerne vil ramme (f.eks. geografi, alder, køn osv.).

Når man gør brug af Facebook, skal man sørge for at brug både tekst og billeder, gerne levende billeder. Og reklamerne på Facebook eller Instagram skal lede direkte over til hjemmesiden, når der trykkes på dem.

Derfor er der også fantastiske muligheder for at følge trafikken, bl.a. over på hjemmesiden, så man kan se, om det er de rigtige målgrupper, der reagerer på reklamen.

Husk, at folk er meget mere digitale, end man umiddelbart tror, de er.

For at få mest ud af annoncerne skal de helst køre over en 3 måneders periode.

Informationsmøder
De fleste selskaber vælger også at afholde informationsmøder, hvor folk kan komme og høre direkte om konverteringsprojekt og stille spørgsmål. Det er godt at møde folk. Specielt de ældre mennesker vil gerne snakke og forstå. Annoncer om informationsmøderne på Facebook, det fungere rigtig godt i henhold til erfaringerne.

Store informationsmøder fungere fint. Men man skal overveje at supplere det med et ’rullende kontor’, hvor folk kan komme og snakke med fjernvarmen direkte. Det gør de ikke i samme grad på store informationsmøder.

Nyhedsbreve via mail
Hvis folk tidligt i konverteringsprocessen har tilkendegivet at de interesseret i fjernvarmen og afleveret en e-mail, så kan man rigtig nemt kommunikere med dem via nyhedsbreve. Det er en oplagt mulighed for at minde dem på, at de skal tilmelde sig fjernvarmen samt at gøre opmærksom på, hvor langt selve konverteringsprojektet er i processen. Hvornår bliver ledningsnettet f.eks. rullet ud i hvilke områder.

Skilte
Husk at få skilte op i området med beskeden om, at nu er fjernvarmen på vej - med navn på fjernvarmeselskabet og hjemmeside-adresse. Skiltene er både med til at gøre opmærksom på konverteringsprojektet, og at folk skal huske at tilmelde sig.

Beslutningsprocessen er forskellig
Vær opmærksom på, at folks beslutningsproces er meget forskellig. For nogle mennesker er der måske ikke så langt fra tanke til handling, og de vil hurtigt tilmelde sig fjernvarmen.

Andre mennesker har måske en længere beslutningsproces, hvor de løbende skal huskes på, at de skal aktivt tilmelde sig for at få fjernvarme. Nogle har måske på et tidspunkt besluttet sig for at få fjernvarme, men de skal mindes om, at de skal huske rent faktisk at tilmelde sig.

Derfor skal fjernvarmeselskabet blandt andet gøre brug af forskellige kommunikationskanaler over en længere periode, så man fanger folk på det rigtige tidspunkt i deres beslutningsproces.

En tommelfingerregel er, at folk skal se det samme budskab 5 gange, før de reagerer på det.

Hvordan kommunikerer du til fremtidens fjernvarmeforbrugere?

Inden man kaster sig ud i at reklamere for fjernvarme, skal fjernvarmeselskabet tænke nøje over, hvilke kundetyper der er i området. Der er nemlig forskel på, hvordan man skal kommunikere til dem, for at man får succes i forhold til kundetyperne.

Nedenstående figur giver et godt indblik i, hvordan f.eks. alder påvirker, hvordan man skal kommunikere til kunderne. I figurens først linje kan man se, hvilken generation der er tale om. Nedenunder kan man se, hvilke egenskaber de forskellige generationer er karakteriseret ved. På de tre sidste linjer kan man se, hvilke budskabstyper, kommunikationskanaler og redskaber man får mest succes ved de enkelte generationer.

Tager man f.eks. generation X, der er opvokset i ’fattigfirserne’, er det budskaber om pris og komfort, der vil interessere dem. Samtidig kan man fange dem på sociale medier, så som Facebook og YouTube, og redskaberne kan være en blanding af brev, billeder og video.

Inden for markedsføring findes der tæt på et utal af måder at opdele kunderne på, så man sikrer sig, at man henvender sig på den rigtige måde og med de rigtige budskaber. Nedenstående er blot et eksempel på, at man ikke kan nøjes med at sende et brev ud, da det ikke er alle aldersgrupper, der reagere ens på et brev og dermed ikke får budskabet. Derfor er det en rigtig god idé gerne sammen med et professionelt markedsførings-/reklamefirma at overveje, hvilke kundetyper der er i konverteringsområdet.

Klik på billedet for at downloade det.

Hent dokumenter

 • 16. feb 2022

  Fjernvarmens fordele

  Dialogpapir til de fjernvarmeselskaber, der skal i en dialog med en fremtidig eller nuværende kunde, der overvejer en individuel varmepumpe frem for fjernvarme.

 • 16. feb 2022

  Markedsføring - praktiske eksempler

 • 16. feb 2022

  Strategiske varmepriser

  Introduktionsrabat, proceskundetarif og andre former for prisdifferentiering.