31. jan 2022 Orientering

Levetid for ledninger

Den forventede levetid på et fjernvarmenet er 50-100 år. Levetiden afhænger blandt andet af design, temperaturer og drift.

DS/EN 253 pkt. 4.5.6.1. General remarks angiver min. 30 år ved varierende temperaturer op til 120 °C og peak-temperatur på 140 °C, derudover står der, at den forventede levetid er 50 år ved temperaturer under 115 °C. Derudover anvendes DS/EN 13941 til design af systemet. Heraf fremgår det tydeligt, at den tekniske levetid afhænger af temperaturen. 

Fjernvarmeledningerne i Danmark opererer typisk med temperaturer på 70-80 °C, som også er angivet i vejledningen til teknologikataloget (midt på side 76); det må derfor forventes længere levetid. Teknologikataloget forholder sig ikke til, at temperaturen danske fjernvarmenet typisk er lavere end designkriteriet i normen DS/EN 253. 

EN13941 forudsætter minimumslevetid på 30 år, der kan foretages et design, der forudsætter 50 års levetid. Det kræver blot, at der så designes efter de fuldlastcykler, der er i denne periode. 

Driftstemperaturen har en indvirkning på den termiske stabilitet af polyurethanskummet, som isolerer mellem stålrør og kapperør. Jo højere temperatur, jo hurtigere bliver polyurethanskummet ældet. Moderne polyurethanskum er designet til driftstemperaturer på op til 140 °C, og er designet til, at fjernvarmerør kan etableres i rørsystemer med højere driftstemperaturer, end dem, der anvendes i Danmark. I Danmark er der arbejdet meget på at nedsætte varmeværkernes driftstemperaturer, hvor disse for 20 år siden lå på 90-100 °C, er disse i dag normalt mellem 65 og 75 °C.  

Derudover skal et rørsystemet i henhold til EN13941- dimensioneres for 420 temperaturcykler ved en levetid på 30 år, og 840 temperaturcykler ved en levetid på 50 år for at sikre, at et rørsystem ikke oplever udmattelsesbrud på stålrøret i systemets levetid.  

Et rørsystems temperaturcyklus består i en opvarmning fra omgivelsestemperatur til driftstemperatur og retur til omgivelsestemperatur. Dette sker normalt aldrig i et rørsystem i drift, men til gengæld sker der ændringer i temperaturen på typisk 5-10 eller 20 °C. Dette kaldes dellastcyklus. En dellastcyklus påvirker normalt ikke et rørsystems levetid. 

Rørleverandøren Logstor oplyser, at et estimat for et dansk standardsystem vil være, at levetiden generelt vil være minimum 50 år. Der kan dog være enkeltkomponenter, der vil have en kortere levetid (eks skæve bøjninger) afhængig af indbygning og forhold af den omkringliggende jord.  

Erfaringen viser, at for eksempel 90° bøjninger ofte ikke udnyttes maksimalt – så der reelt vil være længere levetid end de minimum 30 år. Ved skæve bøjninger udnyttes stålet tættere på det maksimalt tilladelige. Det hele afhænger så også af, om der installeres det antal skumpuder ved bøjninger og T-stykker, som designet forudsætter. 

Eventuelle problemer ved en enkelt komponent vil blive fanget under ledningsdriften, f.eks. ved overvågning med alarmsystem eller termografi, omkostningerne dækkes af de driftsomkostninger, der er angivet i Teknologikataloget.