07. dec 2016 Orientering

Om Dansk Fjernvarmes F&U-konto

Dansk Fjernvarmes F&U-Konto støtter forsknings- og udredningsarbejder i fjernvarmesektoren. 

Kontakt: Mette Louise Wätzold Bjørnlund
Teknisk konsulent
T: 40 13 97 08
M: 65 47 20 03
mbj@danskfjernvarme.dk

For at opnå tilskud fra F&U-kontoen er det et krav, at man har et aktuelt projekt, der har bred almen interesse i fjernvarmesektoren.

F&U-Kontoen supplerer offentlige forsknings- og udviklingsprogrammer som Energistyrelsens EUDP-program og udfylder de huller, der opstår, når projekter falder udenfor rammerne af disse ordninger.

Alle varmeværker indbetaler et bidrag til F&U-Kontoen. Det årlige budget til støtteudbetaling er cirka 2.300.000 kr. Heraf får distributionsgruppen ca. 750.000 kr. til sine aktiviteter. Dansk Fjernvarmes F&U-Konto har eksisteret siden 2001.