07. dec 2016 Orientering

Om Dansk Fjernvarmes F&U-konto

Dansk Fjernvarmes F&U-Konto støtter forsknings- og udredningsarbejder i fjernvarmesektoren. 

Kontakt:
Randi Nørgaard Jensen
Administrativ medarbejder
T: 87 26 47 59
M: 30 90 27 23
rnj@danskfjernvarme.dk

For at opnå tilskud fra F&U-kontoen er det et krav, at man har et aktuelt projekt, der har bred almen interesse i fjernvarmesektoren.

F&U-Kontoen supplerer offentlige forsknings- og udviklingsprogrammer som Energistyrelsens EUDP-program og udfylder de huller, der opstår, når projekter falder udenfor rammerne af disse ordninger.

Alle varmeværker indbetaler et bidrag til F&U-Kontoen. Det årlige budget til støtteudbetaling er cirka 2.300.000 kr. Heraf får distributionsgruppen ca. 750.000 kr. til sine aktiviteter. Dansk Fjernvarmes F&U-Konto har eksisteret siden 2001.