07. dec 2020 Projekter

2020-12 Power-to-X og fjernvarme

Power-to-X er omdannelse af el til brint eller grønne elektro-brændstoffer, og potentialet forventes at være enormt. I processen udvikles store mængder overskudsvarme, som typisk er i vandbårne systemer med omkring 70 oC , og i mængder som er meget interessant for fjernvarmen.

Mette Louise Wätzold Bjørnlund
Teknisk konsulent
M: 40 13 97 08
mbj@danskfjernvarme.dk

Projektets formål er konkrete forundersøgelser til at belyse potentialet i PtX. Udbygning af vindmølleparker og solceller giver flere og flere timer med markant overskud af energi. Den energi skal gerne udnyttes, men hvordan ser markederne for grønne brændstoffer ud? Og hvor skal energien til fremtidens fjernvarme komme fra, når biomasseandelen skal reduceres, og en fuldstændig elektrificering af fjernvarmen er både dyr og risikabel? Og hvilke fjernvarmesystemer er egnede til at udnytte overskudsvarme fra PtX? Hvis ikke den grønne omstilling skal blive for dyr og langsom, skal der findes svar på disse spørgsmål, og fjernvarmen skal tænkes ind i fremtidens PtX-løsninger fra starten.

Ansøgning