19. feb 2020

Faktaark om fjernvarmesystemer

Hvordan ser et fjernvarmesystem ud? Hvilke elementer består sådan et af? Få svarene og overblikket i vores faktaark om fjernvarmesystemer.

Hvor mange forskellige energikilder bruges der til at producere fjernvarme i Danmark? Er det kul det hele? Og hvorfor kan man ikke bare skifte fra et fjernvarmeselskab til et andet, ligesom man kan med el?

Det er nogle af de spørgsmål, som fjernvarmesektoren ofte mødes af, og som nu kan besvares på en overskuelig måde ved hjælp af Dansk Fjernvarmes nye faktaark om fjernvarmesystemer.

Arket viser de forskellige metoder, der bruges til at producere varme til fjernvarmen i Danmark, og det fortæller grundlæggende om, hvad fjernvarmesystemer er, og hvordan de fungerer.

Faktaark om fjernvarmesystemer

  • 19. feb 2020

    Faktaark om fjernvarmesystemer

  • 20. apr 2016

    Heat generation in Denmark