16. apr 2020 Orientering

Fjernvarmen kan løse 44% af klimaudfordringen

I 2030 skal fjernvarmen i Danmark komme fra 100 procent bæredygtig energi. Hvis de 500.000 boliger, der fortsat bruger fossil energi til opvarmning, samtidig omstilles til grøn varme, kan fjernvarmesektoren levere hele 44 procent af Folketingets mål om 70 procent reduktion i 2030.

Fjernvarmen kan levere 440 procent af klimamålet

I 2030 er det målet, at landets knap 400 fjernvarmeselskaber er omstillet til 100 procent bæredygtig energi. Hvis vi samtidig får omstillet de 500.000 boliger, der fortsat bruger fossil energi til opvarmning og realiserer potentialet for at levere varme til industrien, kan fjernvarmesektoren levere hele 44 procent af Folketingets mål om 70 procent reduktion i 2030.

Sådan lyder et opløftende tal i et nyt klimapolitisk udspil fra Dansk Fjernvarme, som kan hentes her på siden.

Det er en opgave, fjernvarmesektoren tager på sig. Det bliver en stor opgave, men langt fra umuligt, lyder det fra Kim Mortensen, direktør i Dansk Fjernvarme, der er brancheforening for landets knap 400 fjernvarmeselskaber.

- Fjernvarmesektoren er isoleret set den sektor, der kan levere det største bidrag til indfrielsen af Folketingets klimamålsætning inden 2030. Vi kan i alt levere 44 procent af den nødvendige CO2-reduktion, hvis selskaberne får mulighed for det. Viljen og evnerne er der, siger Kim Mortensen.

Grøn omstilling, høj forsyningssikkerhed og lavere priser
I sit nye udspil giver Dansk Fjernvarme sit bud på, hvad der skal til for, at sektoren kan levere de mange reduktioner. Fremtidens grønne varme skal især komme fra flere varmepumper, overskudsvarme, solvarme og geotermi suppleret med bæredygtig biomasse.

- Det er kun med et veludviklet fjernvarmenet, at vi kan udnytte overskudsvarmen fra industrien og i stigende omfang fra de mange datacentre, at vi kan realisere potentialet i geotermi, og at vi kan udnytte det kæmpe lager for den fluktuerende energi fra vind og sol, der er nødvendig, lyder det fra direktøren.

 - Fremtiden er grøn og CO2-neutral. Vi kan omstille hele vores sektor uden at gå på kompromis med forsyningssikkerheden, og samtidig  sikre konkurrencedygtige priser for vores kunder og forbrugere, siger Kim Mortensen.

Moderne rammer er påkrævet
Helt afgørende er det, at både myndigheder og politikere sikrer nogle moderne rammer for sektoren. Det er derfor helt afgørende, at myndighederne ikke pålægger selskaberne unødige byrder med såkaldt benchmark- og indtægtsrammeregulering.

- Vi både kan og skal levere. Men det betyder også, at selskaberne ikke skal påføres en  spændetrøje i form af indtægtsrammeregulering og benchmarking. Jeg vil godt advare imod, at myndighederne forfalder til at kopiere regulering fra andre sektorer, der på overfladen minder om fjernvarmen, advarer Kim Mortensen.

- Det vil betyde, at man fuldstændigt ignorerer, hvordan fjernvarmen fungerer. Vores sektor er karakteriseret ved særegen produktion, mange  separate net og mange forskellige varmekilder for at nævne nogle eksempler. Begynder man at regulere fjernvarme uden hensyn til, hvordan branchen fungerer, får vi ikke grøn fjernvarme i 2030 – og så når vi ikke vores klimamål , siger Kim Mortensen.