15. maj 2021 Statistik

Eksportstatistik: Energisektorens eksport 2020

Eksporten af energiteknologi og -service var på 106,7 milliarder kroner i 2020. Det er et fald på 13 procent i forhold til året før, viser en opgørelse, der er lavet af DI Energi, Dansk Energi, Energistyrelsen, Wind Denmark og Dansk Fjernvarme.

Eksporten af energiteknologi og -service har siden 2014 været på over 100 milliarder kroner om året. Sammenlignet med 2010 var eksporten 40 procent højere i 2020. Eksporten af energiteknologi udgjorde sidste år 11,7 procent af den samlede danske vareeksport.

Eksporten af vindenergiteknologi i 2020 får den samlede eksport af energiteknologi til at falde. I 2019 var eksporten på 68,5 milliarder kroner, mens der i 2020 blev eksporteret for 54,1 milliarder kroner. Det er et fald på 21 procent. 

Fjernvarmens eksport i 2020 holder nogenlunde niveau i et år, der ellers har været præget af coronakrisen og som har en stor del af skylden for den faldende eksport.

Holland, Tyskland og USA topper i 2020 listen over lande, der har købt dansk energiteknologi. 52,5 procent blev eksporteret til EU-landene, hvilket er en markant min­dre andel end i både 2018 og 2019. En del af forklaringen er, at eksporten til Storbritannien fra 2020 bliver opgjort som eksport til lande uden for EU.

Mens eksporten er faldet til flere af de store europæiske markeder, er eksporten af energiteknologi til USA og Kina forblevet stabil. USA importerede sidste år for 7,2 milliarder kroner. Det svarer til 13 procent af den samlede eksport af dansk energitek­nologi

Eksportstatistik 2020