Jura

30. jun 2021 Paragraffen

Kommunikation mellem selskab og kunde

Flere af Dansk Fjernvarmes medlemmer efterlyser bedre, hurtigere, mere effektive  og billigere måder for kommunikation end de muligheder, der findes nu. 

19. maj 2021 Paragraffen

Sager om aktindsigt

Fjernvarmeselskaberne modtager jævnligt anmodninger om aktindsigt. Spørgsmålet er om der er en genvej til at give et svar på en anmodning om aktindsigt.

19. maj 2021 Paragraffen

Kunder med hemmelig adresse

Fjernvarmeselskaber har ret til at få udleveret oplysninger på en kunde, der har hemmelig adresse.

10. feb 2021 Paragraffen

Betaling for varmetab i etageejendomme

Det er tilladt at opkræve betaling for varmetab i bygninger med direkte kundeforhold. 

Se alle artikler i "Paragraffen"