Jura

21. okt 2021 Paragraffen

Forbrugeroplysninger kan sendes via mail

Mange fjernvarmeselskaber er udfordret af, at kunderne har krav på flere gange om året at få forbrugsoplysninger – men det kan klares med mail.

13. okt 2021 Paragraffen

Varsling af kunder optager medlemmerne

Det seneste Erfa-træf for administrations- og regnskabsgruppen viste, at mange medlemmer efterspørger mere viden om varsling af fjernvarmekunder. 

23. sep 2021 Paragraffen

Varsling overfor kunderne og anmeldelse til Forsyningstilsynet

Varsling og anmeldelse er det samme forhold, men det skal behandles på forskellige måder afhængig af, om det varsling af kunder eller anmeldelse til Forsyningstilsynet. 

15. sep 2021 Paragraffen

Selskaber kan sende forbrugsoplysninger på mail

Fjernvarmeselskaberne kan spare penge for både dem selv og deres kunder ved at sende de lovpligtige forbrugsoplysninger med mail i stedet for som brevforsendelse. 

Se alle artikler i "Paragraffen"