09. mar 2021 Rapporter

Tilstandsvurdering af rør i drift

Metoden er Long Range (Guided waves), hvor en målemanchet samles rundt om et isoleret stykke af røret og herefter sendes ultralyd i begge retninger.

Mette Louise Wätzold Bjørnlund
Teknisk konsulent
M: 40 13 97 08
mbj@danskfjernvarme.dk

Projektets formål er at vurdere ledningsnettet tilstand ved hjælp af ultralydsmålinger med metoden Long Range (Guided waves). En målemanchet monteres på et stykke af røret og der sendes ultralyd i begge retninger, hvorefter forandringerne i rørets godstykkelse skulle kunne aflæses. Fordelen ved metoden er, at måling kan ske imens røret er i drift, og at der kan måles på svært tilgængelig strækninger. Hensigten var at detektere korrosion, ophobning af slagger med mere, inden der sker brud, og dermed planlægge renoveringer langt mere effektivt. Desværre var konklusionen, at rørenes polyuretanskumisolering har en markant dæmpende virkning på ultralydens udbredelse i ledningen, og der kunne derfor ikke opnås tilfredsstillende måleresultater.

Hent rapport