02. nov 2020 Rapporter

Drejebog: Bioolie som middel til CO2 neutral spids- og reservelast

Drejebogen henvender sig til fjernvarmeforsyninger, som overvejer at bruge bioolie til CO2 neutral spids- og reservelast (S&R).

Mette Louise Wätzold Bjørnlund
Teknisk konsulent
M: 40 13 97 08
mbj@danskfjernvarme.dk

Varmeforsyningen i Danmark baseres i høj grad på CO2 neutrale energikilder. Udviklingen har primært været drevet af grundlastanlæg. Spids- og reservelast, som er kendetegnet ved få driftstimer, har stadig en vigtig rolle, når det kommer til forsyningssikkerhed. Historisk har denne type anlæg været baseret på fossil olie og gas. Projektet undersøger de erfaringer projektgruppen, samt andre relevante fjernvarme forsyninger, har haft med bioolien, som middel til CO2 neutral spids- og reservelast. Der er begrebsforvirring omkring bioolien og drejebogen behandler primært den ”konventionelle bioolie”, som er en affaldsolie fra industrien. Den konventionelle bioolie er et økonomisk optimeret brændsel fritaget fra mange afgifter sammenholdt med den fossile olie. Den konventionelle bioolie er ikke et ”drop in fuel” på linje med fossil olie eller gas. Opmærksomhedspunkter ved en konvertering er belyst i drejebogen.
Det springende punkt er overholdelse af skærpet NOx emissionskrav, hvilket særligt DIN Forsyning arbejder med. Grundet COVID-19 er NOx mitigerende tiltag ikke implementeret på DIN Forsynings eksisterende biooliekedler. Resultaterne af dette arbejde er derfor ikke nedfældet i drejebogen.

Hent rapport