27. apr 2022 Værktøjer

varmepumpedata.dk

Hjemmesiden varmepumpedata.dk er etableret i lyset af den stigende interesse for store varmepumper i danske fjernvarmenet. Formålet med hjemmesiden er at udbrede kendska-bet til brugen af store varmepumper i fjernvarmen og øge tilgængeligheden af information om anlæggenes drift.

Mette Louise Wätzold Bjørnlund
Teknisk konsulent
M: 40 13 97 08
mbj@danskfjernvarme.dk

På hjemmesiden ses der et kort over de danske varmepumpeanlæg koblet til fjernvarme, og med et klik kan man se generelle informationer for det valgte varmepumpeanlæg. For anlæg som er tilkoblet med måledata ses desuden den aktuelle driftsstatus og downloades historiske data.

Alle varmepumpeanlæg i den danske fjernvarmenet fremgår af en oversigt i listeform, hvor der også ses en graf med udviklingen i etablering af store varmepumper igennem en længere årrække. Det er altid muligt at tilføje anlæg på hjemmesiden  samt at tilkoble nye og eksisterende anlæg med måledata ved at kontakte sidens support-team. Varmepumperne på kortet kan desuden filtreres efter flere kriterier, som gør det lettere at finde et bestemt type anlæg.

Den løbende drift og udvikling af hjemmesiden finansernes af sponsorer, som yder økonomisk støtte mod at blive eksponeret med logo og beskrivelse af virksomheden. Interesserede sponsorer kan kontakte hjemmesidens support-team for at blive tilføjet på siden.

Fremadrettet vil flere anlæg blive koblet på med måledata, hvilket vil øge tilgængeligheden af driftsdata fra varmepumpeanlæg i det danske fjernvarmenet og dermed muliggøre øget vidensdeling og erfaringsudveksling.

Hent rapport