12. jan 2022 Værktøjer

Smart Fjernvarme 2: Nyt værktøj udviklet til installationsovervågning og -analyse

Teknologisk Institut og fire fjernvarmeforsyninger sætter nu punktum i Smart Fjernvarme-projekterne 1 & 2. Men indsatsen omkring digital installationsanalyse for at støtte op om et generelt løft i kundeanlæggenes performance er kun lige startet.

Mette Louise Wätzold Bjørnlund
Teknisk konsulent
M: 40 13 97 08
mbj@danskfjernvarme.dk

Det primære formål med værktøjet er en generel sænkning af returtemperaturen i nettet gennem dét at kunne udføre og prioritere udbedringer på kundeinstallationer bedre. - Herunder at muliggøre en tidlig reaktion på forværret funktionalitet eller alvorlige fejl på kundeanlæg. Værktøjet skal yderligere støtte dialogen med den enkelte kunde via installationsanalysen for at der kan ydes en bedre support omkring eventuel optimering af kundens egen installation eller, eventuelt, fra forsyningens side

Hent rapport