17. mar 2020 Rapporter

Udvidet måleserie på større direkte gasfyret absorptionsvarmepumpe

I denne rapport præsenteres resultatet af en række målinger for en ny direkte gasfyret absportionvarmepumpe på Hjallerup Fjernvarme.

Mette Louise Wätzold Bjørnlund
Teknisk konsulent
M: 40 13 97 08
mbj@danskfjernvarme.dk

Varmepumpen er installeret på centralen i Klokkerholm og skal medvirke til højere årligt varmeudbytte fra fjernvarmeforsyningens solvarmeanlæg, og nedbringe varmetab fra fjernvarmetransmissionsledningen ud til solfangerfeltet.

Målingerne har vist, at varmepumpeinstallationen leverer det forventede, og nedbringer varmetab fra transmissionsledningen, men endnu ikke fuldt realiserer det øgede varmeudbytte fra solfangeranlægget. Sidstnævnte skyldes at det lige kræver tid at realisere den nye driftsform samt nogle tekniske udfordringer med forsyningsnettet i nærheden.

Der er potentiale i at varmepumpen gennemsnitligt over døgnet leverer et vandvolumen nederst i akkumuleringstanken, der er koldere end returvandet fra nettet, og dermed kan øge udnyttelsen af solvarmeanlægget. Konceptet vil også kunne øge brændselsudbyttet på fyrede enheder.

Hent rapport