11. sep 2020 Projekter

2019-09 Implementering af selvlærende algoritmer til driftsanalyse- og styring hos små og mellemstore fjernvarmeforsyninger
 

Formålet med projektet er at udvikle et program til realtids-analyse af fjernvarmenettet og forudsigelse af varmebehov. Projektet bygger videre på det tidligere F&U projekt 2018-01 om anvendelse af smart meter-data.

Mette Louise Wätzold Bjørnlund
Teknisk konsulent
M: 40 13 97 08
mbj@danskfjernvarme.dk

Løsningen udvikles som en software-pakke primært til små og mellemstore forsyninger, der derved kan opnå vedvarende analyse af driften i realtid. Programmets forudsigelse af varmebehov vil være baseret på både historisk forbrug og lokale vejrudsigter. Sigtet er at der skal være begrænsede krav til kontinuiteten af data, og uafhængighed af smart meter-producent og -type, og skal kunne installeres på selskabernes egne PC´ere.
Det færdige program testes hos selskaber med forskellige typer af målere, og stilles efterfølgende frit til rådighed for alle interesserede danske forsyninger. Resultaterne tænkes præsenteret og diskuteret med branchen på en workshop. 

 

Ansøgning