27. apr 2020 Corona

Værktøjer

Dansk Fjernvarme samler en række dokumenter, som medlemmer kan gøre brug af i forbindelse med corona-smitte – fx standardtekst om udskydelse af generalforsamling. Opdateret 27. april 2020.

Dansk Fjernvarme samler en række dokumenter, som medlemmer kan gøre brug af i forbindelse med corona-smitte. Dokumenter vedr. generalforsamling findes under afsnittet “generalforsamlinger”.

Corona-smitte har stor betydning for den daglige drift af fjernvarmeværkerne i Danmark. Og dermed har mange værker brug for at kommunikere på forskellig vis til og med deres forbrugere.

Dansk Fjernvarme har – udover en lang række råd og vejledning om konkrete emner – også samlet en række standarddokumenter, som værkerne kan gøre brug af. De kan downloades har fra hjemmesiden og forsynes med elementer, der kendetegner det enkelte værk. Det kan være navne på kontaktpersoner og vigtige telefonnumre – eller blot værkets navn.

Vi modtager naturligvis meget gerne input fra medlemmerne til, hvad I har brug for. Så vil vi forsøge at efterkomme jeres ønsker.

Hvis I har særlige ønsker til dokumenter, kan I skrive til:

Chefkonsulent Kim Vejrup: kve@danskfjernvarme.dk

Kommunikationskonsulent Mikkel Lysgaard: mil@danskfjernvarme.dk

Læs mere under de forskellige afsnit:

Erklæring til brug for udenlandske teknikere, der er et led i opretholdelsen af energiforsyningen

Energistyrelsen har udarbejdet en erklæring, som skal udfyldes af fjernvarmeselskaberne, såfremt de har brug for at udenlandske teknikere kommer til Danmark. Det er selskabet selv, der skal udfylde erklæringen. Ud over erklæringen, som kan downloades på denne side, så bør fjernvarmeselskabet orientere den/de indrejsende om, at de skal kunne dokumentere en negativ coronatest, der er maksimalt 24 timer gammel.

Selskaberne skal være særligt opmærksomme på reglerne om teknikere, der skal hertil fra England. Disse teknikere må gerne komme hertil, men de må ikke komme til Danmark med kommercielle fly. Dette gælder indtil den 28. februar 2021.

Tekst til hjemmeside og print vedr. coronavirus

Fjernvarmen er en del af den forsyningskritiske infrastruktur. Derfor er det vigtigt, at vi passer rigtig godt på alle dem, som fortsat arbejder som beredskab på værkerne. Det er vigtigt, at vi får kommunikeret klart til de personer og virksomheder, som stadig skal i kontakt med varmeselskaberne. Derfor kan varmeselskaber med fordel skrive nedenstående tekst på deres hjemmeside.

I højre side under 'HENT' finder du desuden teksten i print-version, som kan hænges op ved alle indgange.

Tekst til hjemmeside:

Fjernvarmen er en del af den forsyningskritiske infrastruktur.
Vi er derfor sårbare overfor f.eks. sygdom hos personalet, og har derfor lukket kontoret for besøgende, så medarbejderne ikke udsættes for en unødig smitterisiko.

Fjernvarmeværket kan i stedet kontaktes på: Tlf.nr.: (INDSÆT TELEFONNUMMER) eller mail: (INDSÆT EMAILADRESSE)

Leverandører kan fortsat aflevere varer, men skal ved varelevering ringe til: Tlf.nr.: (INDSÆT TELEFONNUMMER) og aftale nærmere.

Servicefirmaer bedes kontakte os telefonisk og aftale servicebesøg på: Tlf.nr.: (INDSÆT TELEFONNUMMER)

 

Nogle af de krav, der skal være til en beredskabsplan

Planen er ikke udtømmende – men er et svar på et spørgsmål, der blev stillet på det webinar/spørgetime, som Dansk Fjernvarme afholdt den 27. marts 2020.

Et fjernvarmeselskabs beredskabsplan i anledning af corona-krisen skal også indeholde:

Sikre uhindret adgang til brændsler, lagermuligheder og flere typer brændsler m.m.er et vigtigt beredskabskriterium.

Der bør her både være plan for primære brændsler og sekundære brændsler.

Transport af brændsler med lastbil eller skib kan være en udfordring, som skal afdækkes. Kræver et skib med brændsel f.eks. lods og har denne værnemidler, så et fragtskib kan komme frem?   

Alle havarier, brud og afbrydelser skal kunne udbedres – indgå aftaler med leverandører – serviceudbydere, så I er parate.

Hjælp naboselskaberne med materialer – måske ligger I inde med noget, som de har behov for og omvendt.

 

Brug af naboselskabers ansatte ved coronaberedskab

Dansk Fjernvarme har bedt selskaberne om at stå til rådighed for hinanden i tilfælde af sygdom.

Dette er i vid udstrækning blevet imødekommet ved, at selskaberne har lavet beredskabsplaner og aftalt at kunne trække på hinandens medarbejdere i tilfælde af sygdom, der medfører, at det arbejde, der skal laves i kontrolrummet ikke kan udføres.

Der er dog en del punkter, som selskaberne skal være opmærksomme på, inden I gør brug af andre selskabers medarbejdere. Det er især i forhold til, om jeres forsikring dækker, hvis naboselskabets medarbejder får en arbejdsskade, mens han udfører arbejde for jer. Og i tilfælde af at naboselskabets medarbejder laver skader, mens han arbejder for jer. I har derfor behov for at kontakte jeres forsikringsselskab og høre, om der er noget, der skal afklares, inden I gør brug af andre selskabers medarbejdere. Det arbejde kan meget vel gøres med det samme, da det næppe vil være noget, der er overskud til, hvis behovet for hjælp skulle opstå. 

Find en tjekliste med punkter, som du som minimum bør have med, under Download.