25. okt 2018 Pressemeddelelse

Gas og fjernvarme går sammen om fremtiden

Hvad skal gassens rolle være i energi- og fjernvarmesystemet fremover? Det har Dansk Fjernvarme og HMN Naturgas sat sig for at undersøge i fællesskab. Et nyt formaliseret samarbejde mellem de to parter blev annonceret på Dansk Fjernvarmes årsmøde, som løber af stablen i disse dage.

Susanne Juhl fra HNM Naturgas og vicedirektør Kim Behnke fra Dansk Fjernvarme giver hånd på nyt samarbejde. Foto: Jesper Voldgaard
- Vi går foran og intensiverer samarbejdet på tværs af sektorer og systemer. Det er lige nu, at der træffes store valg om, hvordan energisystemerne og -sektorerne omstilles til grøn energi og med langtrækkende konsekvenser. Så det er super vigtigt, at vi sikrer, at det er de kloge løsninger, som bliver valgt. Det gør vi bedst sammen, siger Peter Kristensen, chef for markedsudvikling i HMN Naturgas, landets største gasdistributionsselskab.

Gassen har traditionelt været en grundsten i kraftvarme- og fjernvarmeproduktionen, men høje afgifter på gassen betyder, at værkerne i højere og højere grad vælger alternativer som biomasse og varmepumper, og gassen bruges i stedet som reserve- og spidslast. Det betyder, at der i dag er en stor kapacitet af gasbaserede produktionsenheder på værkerne, som tilbyder høj fleksibilitet og driftssikkerhed til lave faste omkostninger, når det fx er meget koldt.

- Vi har i fjernvarmesektoren både brug for at lave en effektiv omstilling til nye teknologier og samtidig beholde et energimix, som sikrer, at vi kan levere grøn energi med høj forsyningssikkerhed og til lave priser til vores forbrugere. Her er gassen og den gasbaserede kapacitet, vi allerede har på værkerne, fortsat attraktiv, og derfor skal vi sikre, at den bevares. Det er ét af de områder, vi skal arbejde os ind i med det nye samarbejde,” siger Kim Behnke, vicedirektør i Dansk Fjernvarme, og fortsætter:

- Vi har brug for at producere konkret viden, som vi kan bruge i planlægningen af fremtidige investeringer hos de enkelte værker og i gassystemet. Og det haster, for planlægningen er allerede i fuld gang.

Samarbejdet skal ud over at se på samspillet mellem forskellige teknologier og energiformer ligeledes undersøge, hvordan den ønskede udvikling kan understøttes.

- Vi skal se på, om nye tarifmodeller og -aftaler kan understøtte gassen som fleksibelt brændsel i energi- og fjernvarmesystemet. Og vi skal have en krog i, at biogassen hastigt er ved at erstatte naturgassen i gassystemet og derved rykker gassen over på positivlisten over fremtidens grønne energiformer, siger Peter Kristensen.

Det konkrete arbejde indledes i løbet af kort tid og forventes afsluttet inden 1. juni 2019. Andre relevante aktører vil blive inviteret med i samarbejdet.

Vi mener

08. nov 2018 Debat

Datacentrene er ikke problemet - men en del af løsningen

Datacentrene skaber arbejde og hjælper på den grønne omstilling, hvis vi får udnyttet overskudsvarmen fra datacentrene. Sådan skriver Henrik Hansen, direktør for Datacenter Industrien og Kim Mortensen, direktør i Dansk Fjernvarme i JydskeVestkysten.

30. okt 2018 Høringssvar

Anmeldelsesbekendtgørelse og konteringsvejledning

Myndighederne opfordres til at sikre, at selskaberne får god tid til at indrette sig på nye regler. Regler bør ikke indføres med tilbagevirkende kraft, og grænsen for at være omfattet af den nye regulering bør hæves markant. Læs hele høringssvaret her.

18. okt 2018 Energiaftale

Energiaftale med speederen i bund

Selvom mange holder efterårsferie, er der i kølvandet på den energipolitiske aftale fuld fart på dansk energipolitik – og derfor også i Dansk Fjernvarme. Direktør Kim Mortensen gør status.

29. jun 2018 Energiaftale

Bred energiaftale sætter retning for den grønne omstilling

Fjernvarmeselskabernes brancheforening, Dansk Fjernvarme ser frem til lavere elvarmeafgift og mere frihed til en række selskaber. Men foreningen savner en løsning for de mange selskaber, der må hæve prisen til næste år, når grundbeløbet ophører.

27. jun 2018 Pressemeddelelse

Fjernvarmen skal elektrificeres

Elektrificering af fjernvarmen kan tjene sig selv hjem efter blot ca. 6 år. Sådan lyder én af konklusionerne fra et nyt studie om potentialet ved store eldrevne varmepumper, der er foretaget af Siemens i samarbejde med Intelligent Energi og Grøn Energi.

Leder

15. okt 2018 Leder

Giv os en politisk vision

Vi kan konstatere, at arbejdet med at få energiaftalens detaljer på plads skrider godt frem. Vi klager naturligvis ikke over, at regering og myndigheder arbejder hurtigt. Men det er bekymrende, når afklaringen af mange såkaldte detaljer får afgørende betydning for vores sektors fremtid, og når mange beslutninger træffes alt for langt væk fra dem, der...Læs mere

10. okt 2018 Debat

Skatteministeriets skrivebordsøvelse giver afgiftssmæk til energivenlige virksomheder

Vi skal udnytte industriens overskudsvarme i det danske fjernvarmenet. Det vil ikke ske, hvis den bliver pålagt afgifter, skriver en lang række aktører fra industri og energisektor.

21. sep 2018 Debat

Brug biomassen, hvor den gør størst gavn

Kraftvarmekravet betyder, at der kan være mere biomasse på vej i en tid, hvor politikerne ønsker at begrænse udbygningen af biomasse. Men så bør vi anvende den, hvor den gør størst gavn, skriver Rune Moesgaard i et indlæg på Energy Supply.

12. sep 2018 Debat

Forældet lovgivning spænder ben for forsyningssikkerheden

Den tørre sommer har understreget, at vi har brug for fleksibilitet på kraftvarmeværkerne frem for rigide bindinger til tvungen samproduktion, skriver Kim Behnke, der er vicedirektør i Dansk Fjernvarme.

Nyhedsbrev

Tilmeld Nyhedsbrev
Afmeld Nyhedsbrev

31. aug 2018 Høringssvar

Nedsættelse af støttesats til biogas til opgradering og elproduktion

Dansk Fjernvarme er ikke enig i Energistyrelsens vurdering af støtte til biogas som EU-stridig og overkompenserende. Vi finder timingen meget uheldig og anbefaler at udskyde nedsættelse af støtten. Læs hele høringssvaret her.