30. aug 2018 Pressemeddelelse

Finanslovsforslag har fornuftig grøn retning

Fjernvarmebranchen deler roser ud til regeringen for dens forslag om at sætte en pulje af til forsøg med storskala varmepumper.

Regeringen har i dens forslag til finanslov foreslået, at der afsættes en pulje penge til pilotprojekt med henblik på at fremme storskalavarmepumper i fjernvarmen. Derudover er der afsat midler til fjernvarmeselskaber, der rammes af store prisstigninger efter nytår. Begge forslag glæder Dansk Fjernvarme.

- Det er et både godt og fremsynet forslag som regeringen kommer med. Den bedste udnyttelse af den stigende mængde grønne strøm fra vindmøllerne er i fjernvarmen, der netop kan bruge energien, når den er der. Det kan vi gøre med store varmepumper, siger Kim Mortensen, der er direktør i Dansk Fjernvarme og fortsætter:

- Hidtil har varmepumper alene været et anliggende for de små og mellemstore byer, mens vi har set, at de store byer ikke har haft mulighed for at investere i store varmepumper. Kan vi nu få gennemført nogle konkrete forsøg, så vi fremtidssikrer den grønne omstilling i de store byer også, vil det være godt for både klimaet og forbrugerne.

- Det eneste, der nu afholder de store byer fra at investere i store varmepumper, er et forældet krav om at de skal producere el og varme. Uden det krav vil de kunne fokusere på den varmeproduktion, de er interesserede i og dermed også levere langt billigere og mere miljøvenlig varme, lyder det fra Kim Mortensen og fjernvarmeselskabernes brancheorganisation.

Håndsrækning til grundbeløbsværker
I løbet af de seneste tre år har fjernvarmeselskaberne i gennemsnit reduceret prisen på fjernvarme med 12,3 procent. Den positive udvikling kan de imidlertid ikke fastholde, når det såkaldte grundbeløb forsvinder til nytår. Regeringen har i deres forslag til finanslov afsat penge til rådgivning til nogle af de fjernvarmeselskaber, der står overfor de største prisstigninger.

- Det er rigtig godt, at regeringen fortsat har fokus på at hjælpe de selskaber og forbrugere, der til nytår kan forvente store prisstigninger. Men rådgivning alene kan desværre ikke gøre det. Der er selskaber, der på grund af kunstigt fastsatte regler ikke kan investere i kompenserende tiltag. Jeg håber derfor, at regeringen vil indkalde fjernvarmebranchen til en snak om, hvilke udfordringer vi reelt står overfor og om, hvordan vi undgår de store prisstigninger i fjernvarmen, siger Kim Mortensen.

Vi mener

10. okt 2018 Debat

Skatteministeriets skrivebordsøvelse giver afgiftssmæk til energivenlige virksomheder

Vi skal udnytte industriens overskudsvarme i det danske fjernvarmenet. Det vil ikke ske, hvis den bliver pålagt afgifter, skriver en lang række aktører fra industri og energisektor.

21. sep 2018 Debat

Brug biomassen, hvor den gør størst gavn

Kraftvarmekravet betyder, at der kan være mere biomasse på vej i en tid, hvor politikerne ønsker at begrænse udbygningen af biomasse. Men så bør vi anvende den, hvor den gør størst gavn, skriver Rune Moesgaard i et indlæg på Energy Supply.

24. maj 2018 Pressemeddelelse

Fjernvarmeprisen falder til rekordlavt niveau

Ny opgørelse fra Energitilsynet viser, at prisen på fjernvarme er faldet med 3,8 procent. Dansk Fjernvarme glæder sig over udviklingen, men efterlyser lovændringer, hvis den skal fortsætte.

07. maj 2018 Pressemeddelelse

Bæredygtig biomasse er værn mod kul i Danmark

I en ny rapport om biomasse sår Klimarådet tvivl om, hvorvidt biomassen anvendt på de danske kraftvarmeværker reelt er bæredygtig. Det mener Dansk Fjernvarme, der minder om, at alternativet er kul.

Leder

15. okt 2018 Leder

Giv os en politisk vision

Vi kan konstatere, at arbejdet med at få energiaftalens detaljer på plads skrider godt frem. Vi klager naturligvis ikke over, at regering og myndigheder arbejder hurtigt. Men det er bekymrende, når afklaringen af mange såkaldte detaljer får afgørende betydning for vores sektors fremtid, og når mange beslutninger træffes alt for langt væk fra dem, der...Læs mere

12. sep 2018 Debat

Forældet lovgivning spænder ben for forsyningssikkerheden

Den tørre sommer har understreget, at vi har brug for fleksibilitet på kraftvarmeværkerne frem for rigide bindinger til tvungen samproduktion, skriver Kim Behnke, der er vicedirektør i Dansk Fjernvarme.

16. aug 2018 Debat

Dumt at satse på én energikilde

Tørken har reduceret mængden af halm til opvarmning, men vi slipper for kæmpe prisudsving, fordi selskaberne har investeret i flere teknologier. Rekordsommeren minder os om, hvorfor det er uklogt at satse på en energikilde alene, skriver vicedirektør i Dansk Fjernvarme Kim Behnke i et indlæg på Altinget.

10. aug 2018 Debat

To udfordringer - en løsning

Tørken og grundbeløbets bortfald kommer til at betyde prisstigninger på fjernvarmen. Men Dansk Fjernvarme har en løsning, der slår to fluer med ét smæk, skriver Kim Behnke i et indlæg på Energy Supply.

Nyhedsbrev

Tilmeld Nyhedsbrev
Afmeld Nyhedsbrev

31. aug 2018 Høringssvar

Nedsættelse af støttesats til biogas til opgradering og elproduktion

Dansk Fjernvarme er ikke enig i Energistyrelsens vurdering af støtte til biogas som EU-stridig og overkompenserende. Vi finder timingen meget uheldig og anbefaler at udskyde nedsættelse af støtten. Læs hele høringssvaret her.

23. aug 2018 Høringssvar

Fremme af vedvarende energi og lov om elforsyning

Dansk Fjernvarme anbefaler, at lovforslaget indrettes, så tilskuddet fastlægges ensartet så det sikres at samtlige værker fortsætter med biomassekraftvarme også efter afskrivningen af anlæg. Læs hele høringssvaret her.