28. aug 2018 Pressemeddelelse

Energisektoren står sammen om varmepumper i energisystemet

Energibranchen vil nedsætte en taskforce, der skal komme med anbefalinger til regeringen om, hvordan den grønne omstilling kan sikres med varmepumper.

I alt seks grupper arbejdede med hver deres problemstilling omkring et markedsgennembrud for varmepumper. Her er det gruppen, som søgte svar på, hvordan vi får havvand ind som varmekilde med varmepumper, der er i gang. I forgrunden Carsten Hendriksen, Ørsted, Sannah Grüner, Hofor, Pernille Hartmund Jørgensen, DTU og Kim Clausen, DFP.

Energibranchen skal lave en taskforce, der kommer med anbefalinger til, hvordan vi får et sammenhængende energisystem, hvor el og varme forbindes med varmepumper. Målet med anbefalingerne er at få regeringen til at nedsætte et hurtigtarbejdende udvalg, som laver en handlingsplan, der implementerer branchens anbefalinger.

Sådan lyder rådene fra en række eksperter fra energisektoren, som netop har deltaget i Tænketanken Grøn Energis Varmepumpecamp. Eksperterne har over to dage arbejdet med løsninger til, hvordan der kan skabes et markedsgennembrud for de store varmepumper i fjernvarmen.

- Grøn Energi har samlet branchens aktører, fordi det er vigtigt med tværsektorielle løsninger. Alle campdeltagere er dybt engagerede i grøn omstilling og integration af grønne energier. Der er en vilje og evne til at fortsætte arbejdet med de komplekse problemstillinger for store varmepumper, og jeg glæder mig til at læse det samlede sæt af anbefalinger til gavn for klimaet og forbrugerne, siger Jesper Koch, analysechef i Tænketanken Grøn Energi.  

I alt 48 energieksperter fordelte på 41 virksomheder på tværs af den danske energisektor har deltaget i Varmepumpecamp 2018 arrangeret af tænketanken Grøn Energi i samarbejde med PlanEnergi og DFP.

Dansk Fjernvarme og Grøn Energi vil samle branchen
Netop anbefalingen fra Varmepumpecampen om at lave en taskforce fører nu til konkret handling fra Dansk Fjernvarme og Grøn Energi.

- Som branche er vi stærkest, når vi står sammen om anbefalingerne, og der ser ud til at være en interesse i, at det sker. Derfor vil vi i Dansk Fjernvarme og Grøn Energi sætte os i spidsen for at få indkaldt branchen, så anbefalingen om taskforce kan realiseres. Mit håb er, at den kan levere et indspark til en handlingsplan, siger Kim Mortensen, direktør i Dansk Fjernvarme.

Aktørerne bag anbefalingen peger på, at Folketingets mål om 55 procent vedvarende energi i 2030 og regeringens om uafhængighed af fossile brændsler i 2050 ikke kan opfyldes ved bare at bygge nye vindmølleparker alene – eller importere mere biomasse. I stedet skal energisystemerne bindes sammen med store varmepumper i fjernvarmen for at sikre omkostningseffektivitet og bedst mulig synergi mellem el- og fjernvarmesystemet, sådan at man undgår unødvendige investeringer i overkapacitet.

- Det er ikke realistisk at nå 2050-målene uden både en elektrificering af energisektoren og en intelligent integration mellem el, gas og fjernvarme. Kun sådan sikrer vi balance mellem vindmøllers og solcellers svingende produktion og energiforbrugernes krav til stabil, grøn energi. De store varmepumper i fjernvarmen bliver bindeleddet til den intelligente integration. Skal det lykkes, kræver det både stærkere samarbejder på tværs af sektorerne og politisk medspil, konstaterer Jesper Koch.

Varmepumpecampens deltagere har arbejdet med i alt seks forskellige problemstillinger, og det samlede sæt af anbefalinger er nu ved at blive gennemgået og skal senere afleveres til energi-, forsynings- og klimaminister Lars Christian Lilleholt (V).  

Vi mener

10. okt 2018 Debat

Skatteministeriets skrivebordsøvelse giver afgiftssmæk til energivenlige virksomheder

Vi skal udnytte industriens overskudsvarme i det danske fjernvarmenet. Det vil ikke ske, hvis den bliver pålagt afgifter, skriver en lang række aktører fra industri og energisektor.

21. sep 2018 Debat

Brug biomassen, hvor den gør størst gavn

Kraftvarmekravet betyder, at der kan være mere biomasse på vej i en tid, hvor politikerne ønsker at begrænse udbygningen af biomasse. Men så bør vi anvende den, hvor den gør størst gavn, skriver Rune Moesgaard i et indlæg på Energy Supply.

24. maj 2018 Pressemeddelelse

Fjernvarmeprisen falder til rekordlavt niveau

Ny opgørelse fra Energitilsynet viser, at prisen på fjernvarme er faldet med 3,8 procent. Dansk Fjernvarme glæder sig over udviklingen, men efterlyser lovændringer, hvis den skal fortsætte.

07. maj 2018 Pressemeddelelse

Bæredygtig biomasse er værn mod kul i Danmark

I en ny rapport om biomasse sår Klimarådet tvivl om, hvorvidt biomassen anvendt på de danske kraftvarmeværker reelt er bæredygtig. Det mener Dansk Fjernvarme, der minder om, at alternativet er kul.

Leder

15. okt 2018 Leder

Giv os en politisk vision

Vi kan konstatere, at arbejdet med at få energiaftalens detaljer på plads skrider godt frem. Vi klager naturligvis ikke over, at regering og myndigheder arbejder hurtigt. Men det er bekymrende, når afklaringen af mange såkaldte detaljer får afgørende betydning for vores sektors fremtid, og når mange beslutninger træffes alt for langt væk fra dem, der...Læs mere

12. sep 2018 Debat

Forældet lovgivning spænder ben for forsyningssikkerheden

Den tørre sommer har understreget, at vi har brug for fleksibilitet på kraftvarmeværkerne frem for rigide bindinger til tvungen samproduktion, skriver Kim Behnke, der er vicedirektør i Dansk Fjernvarme.

16. aug 2018 Debat

Dumt at satse på én energikilde

Tørken har reduceret mængden af halm til opvarmning, men vi slipper for kæmpe prisudsving, fordi selskaberne har investeret i flere teknologier. Rekordsommeren minder os om, hvorfor det er uklogt at satse på en energikilde alene, skriver vicedirektør i Dansk Fjernvarme Kim Behnke i et indlæg på Altinget.

10. aug 2018 Debat

To udfordringer - en løsning

Tørken og grundbeløbets bortfald kommer til at betyde prisstigninger på fjernvarmen. Men Dansk Fjernvarme har en løsning, der slår to fluer med ét smæk, skriver Kim Behnke i et indlæg på Energy Supply.

Nyhedsbrev

Tilmeld Nyhedsbrev
Afmeld Nyhedsbrev

31. aug 2018 Høringssvar

Nedsættelse af støttesats til biogas til opgradering og elproduktion

Dansk Fjernvarme er ikke enig i Energistyrelsens vurdering af støtte til biogas som EU-stridig og overkompenserende. Vi finder timingen meget uheldig og anbefaler at udskyde nedsættelse af støtten. Læs hele høringssvaret her.

23. aug 2018 Høringssvar

Fremme af vedvarende energi og lov om elforsyning

Dansk Fjernvarme anbefaler, at lovforslaget indrettes, så tilskuddet fastlægges ensartet så det sikres at samtlige værker fortsætter med biomassekraftvarme også efter afskrivningen af anlæg. Læs hele høringssvaret her.