28. aug 2018 Pressemeddelelse

Energisektoren står sammen om varmepumper i energisystemet

Energibranchen vil nedsætte en taskforce, der skal komme med anbefalinger til regeringen om, hvordan den grønne omstilling kan sikres med varmepumper.

I alt seks grupper arbejdede med hver deres problemstilling omkring et markedsgennembrud for varmepumper. Her er det gruppen, som søgte svar på, hvordan vi får havvand ind som varmekilde med varmepumper, der er i gang. I forgrunden Carsten Hendriksen, Ørsted, Sannah Grüner, Hofor, Pernille Hartmund Jørgensen, DTU og Kim Clausen, DFP.

Energibranchen skal lave en taskforce, der kommer med anbefalinger til, hvordan vi får et sammenhængende energisystem, hvor el og varme forbindes med varmepumper. Målet med anbefalingerne er at få regeringen til at nedsætte et hurtigtarbejdende udvalg, som laver en handlingsplan, der implementerer branchens anbefalinger.

Sådan lyder rådene fra en række eksperter fra energisektoren, som netop har deltaget i Tænketanken Grøn Energis Varmepumpecamp. Eksperterne har over to dage arbejdet med løsninger til, hvordan der kan skabes et markedsgennembrud for de store varmepumper i fjernvarmen.

- Grøn Energi har samlet branchens aktører, fordi det er vigtigt med tværsektorielle løsninger. Alle campdeltagere er dybt engagerede i grøn omstilling og integration af grønne energier. Der er en vilje og evne til at fortsætte arbejdet med de komplekse problemstillinger for store varmepumper, og jeg glæder mig til at læse det samlede sæt af anbefalinger til gavn for klimaet og forbrugerne, siger Jesper Koch, analysechef i Tænketanken Grøn Energi.  

I alt 48 energieksperter fordelte på 41 virksomheder på tværs af den danske energisektor har deltaget i Varmepumpecamp 2018 arrangeret af tænketanken Grøn Energi i samarbejde med PlanEnergi og DFP.

Dansk Fjernvarme og Grøn Energi vil samle branchen
Netop anbefalingen fra Varmepumpecampen om at lave en taskforce fører nu til konkret handling fra Dansk Fjernvarme og Grøn Energi.

- Som branche er vi stærkest, når vi står sammen om anbefalingerne, og der ser ud til at være en interesse i, at det sker. Derfor vil vi i Dansk Fjernvarme og Grøn Energi sætte os i spidsen for at få indkaldt branchen, så anbefalingen om taskforce kan realiseres. Mit håb er, at den kan levere et indspark til en handlingsplan, siger Kim Mortensen, direktør i Dansk Fjernvarme.

Aktørerne bag anbefalingen peger på, at Folketingets mål om 55 procent vedvarende energi i 2030 og regeringens om uafhængighed af fossile brændsler i 2050 ikke kan opfyldes ved bare at bygge nye vindmølleparker alene – eller importere mere biomasse. I stedet skal energisystemerne bindes sammen med store varmepumper i fjernvarmen for at sikre omkostningseffektivitet og bedst mulig synergi mellem el- og fjernvarmesystemet, sådan at man undgår unødvendige investeringer i overkapacitet.

- Det er ikke realistisk at nå 2050-målene uden både en elektrificering af energisektoren og en intelligent integration mellem el, gas og fjernvarme. Kun sådan sikrer vi balance mellem vindmøllers og solcellers svingende produktion og energiforbrugernes krav til stabil, grøn energi. De store varmepumper i fjernvarmen bliver bindeleddet til den intelligente integration. Skal det lykkes, kræver det både stærkere samarbejder på tværs af sektorerne og politisk medspil, konstaterer Jesper Koch.

Varmepumpecampens deltagere har arbejdet med i alt seks forskellige problemstillinger, og det samlede sæt af anbefalinger er nu ved at blive gennemgået og skal senere afleveres til energi-, forsynings- og klimaminister Lars Christian Lilleholt (V).  

Vi mener

15. nov 2018 Høringssvar

Ændring af Udbudsloven

Dansk Fjernvarme har afgivet et ganske kort høringssvar til forslag til lov om ændring af udbudsloven. Læs det her.

08. nov 2018 Debat

Datacentrene er ikke problemet - men en del af løsningen

Datacentrene skaber arbejde og hjælper på den grønne omstilling, hvis vi får udnyttet overskudsvarmen fra datacentrene. Sådan skriver Henrik Hansen, direktør for Datacenter Industrien og Kim Mortensen, direktør i Dansk Fjernvarme i JydskeVestkysten.

30. okt 2018 Høringssvar

Anmeldelsesbekendtgørelse og konteringsvejledning

Myndighederne opfordres til at sikre, at selskaberne får god tid til at indrette sig på nye regler. Regler bør ikke indføres med tilbagevirkende kraft, og grænsen for at være omfattet af den nye regulering bør hæves markant. Læs hele høringssvaret her.

18. okt 2018 Energiaftale

Energiaftale med speederen i bund

Selvom mange holder efterårsferie, er der i kølvandet på den energipolitiske aftale fuld fart på dansk energipolitik – og derfor også i Dansk Fjernvarme. Direktør Kim Mortensen gør status.

29. jun 2018 Energiaftale

Bred energiaftale sætter retning for den grønne omstilling

Fjernvarmeselskabernes brancheforening, Dansk Fjernvarme ser frem til lavere elvarmeafgift og mere frihed til en række selskaber. Men foreningen savner en løsning for de mange selskaber, der må hæve prisen til næste år, når grundbeløbet ophører.

27. jun 2018 Pressemeddelelse

Fjernvarmen skal elektrificeres

Elektrificering af fjernvarmen kan tjene sig selv hjem efter blot ca. 6 år. Sådan lyder én af konklusionerne fra et nyt studie om potentialet ved store eldrevne varmepumper, der er foretaget af Siemens i samarbejde med Intelligent Energi og Grøn Energi.

Leder

15. okt 2018 Leder

Giv os en politisk vision

Vi kan konstatere, at arbejdet med at få energiaftalens detaljer på plads skrider godt frem. Vi klager naturligvis ikke over, at regering og myndigheder arbejder hurtigt. Men det er bekymrende, når afklaringen af mange såkaldte detaljer får afgørende betydning for vores sektors fremtid, og når mange beslutninger træffes alt for langt væk fra dem, der...Læs mere

10. okt 2018 Debat

Skatteministeriets skrivebordsøvelse giver afgiftssmæk til energivenlige virksomheder

Vi skal udnytte industriens overskudsvarme i det danske fjernvarmenet. Det vil ikke ske, hvis den bliver pålagt afgifter, skriver en lang række aktører fra industri og energisektor.

21. sep 2018 Debat

Brug biomassen, hvor den gør størst gavn

Kraftvarmekravet betyder, at der kan være mere biomasse på vej i en tid, hvor politikerne ønsker at begrænse udbygningen af biomasse. Men så bør vi anvende den, hvor den gør størst gavn, skriver Rune Moesgaard i et indlæg på Energy Supply.

12. sep 2018 Debat

Forældet lovgivning spænder ben for forsyningssikkerheden

Den tørre sommer har understreget, at vi har brug for fleksibilitet på kraftvarmeværkerne frem for rigide bindinger til tvungen samproduktion, skriver Kim Behnke, der er vicedirektør i Dansk Fjernvarme.