14. aug 2018 Energiaftale

Forsyningssektoren har øjnene på bolden

En ny undersøgelse af forsyningsselskabernes strategiske indsatsområder viser, at sektoren har fokus på kerneforretningen. Det glæder fjernvarmeselskabernes brancheforening, der giver både kultur og den nuværende regulering æren. 

Det absolut vigtigste strategiske indsatsområde for den danske forsyningssektor, er at levere en høj forsyningssikkerhed. Dernæst kommer at reducere omkostninger, så kunderne betaler mindst muligt for deres forsyning. Det viser en helt frisk undersøgelse, som analyseselskaberne EY og PLUSS har foretaget.

Undersøgelsen vækker glæde hos fjernvarmeselskabernes brancheforening, der netop har fokuseret på at få sikret, at de politiske rammer giver forsyningsselskaberne mulighed for at fokuseres på deres kerneforretning.

- De danske forsyningsselskaber gør det, de skal, nemlig at levere vand, varme og affaldshåndtering, samtidig med at de bruger kalorier på at reducere priserne for deres kunder. Det er det, de er sat i verden for og det gør de rigtig godt, lyder det fra Kim Mortensen, direktør i Dansk Fjernvarme, der deltager ved offentliggørelsen af den nye undersøgelse hos EY i København i dag.

- I varmesektoren har selskaberne de seneste tre år reduceret prisen på fjernvarme med 12,9 procent, fastholdt en tårnhøj forsyningssikkerhed og stillet sig i spidsen for den grønne omstilling, lyder det fra Kim Mortensen.

Ifølge fjernvarmeselskabernes brancheorganisation skyldes det blandt andet forsyningsselskabernes DNA, at de har så stor succes med at fokusere på deres kerneforretning.

- Så man kan måske godt sige, at vi er lidt kedelige i fjernvarmen. Vi bruger ikke en masse af forbrugernes penge på investeringer i nye eventyr udenfor vores kerneforretning. Nej, vi fokuserer på at levere grøn, effektiv og billig varme altid. Det tror jeg også, at kunderne sætter pris på, siger Kim Mortensen.

Regulering hindrer grøn omstilling
Ifølge undersøgelsen oplever forsyningsselskaberne de politiske og regulatoriske rammer som hæmmende for deres indsats med at levere grøn omstilling og foretage miljørigtige investeringer.

- På trods af, at fjernvarmesektoren går forrest i den grønne omstilling, hvor andelen af vedvarende energi udgør langt størstedelen af energiproduktionen, så er der ude i de forbrugerejede og kommunalt ejede bestyrelser langt større ambitioner. Men de oplever, at de centralt styrede rammer står i vejen, fortæller Kim Mortensen, der fortsætter:

- Derfor bør det være på tide, at de politiske beslutningstagere tager et kritisk blik på de mange regler og rammer, der begrænser sektoren. Den omsiggribende detailstyring af, hvilke brændsler de enkelte værker skal basere deres energiproduktion på, sammen med alt for usikre rammebetingelser gør livet svært for de mange selskaber. I stedet bør politikerne stole på, at hvis bare det er grønt og vedvarende, så kan de enkelte bestyrelser ude i selskaberne godt selv træffe beslutning om, hvad der er rigtigt for dem, udtaler branchedirektøren.

Undersøgelsen er gennemført i perioden 7. juni til 5. juli 2018 af EY og PLUSS, der i alt har spurgt 606 beslutningstagere i forsyningsselskaberne indenfor vand, varme og affald. 

Vi mener

15. nov 2018 Høringssvar

Ændring af Udbudsloven

Dansk Fjernvarme har afgivet et ganske kort høringssvar til forslag til lov om ændring af udbudsloven. Læs det her.

08. nov 2018 Debat

Datacentrene er ikke problemet - men en del af løsningen

Datacentrene skaber arbejde og hjælper på den grønne omstilling, hvis vi får udnyttet overskudsvarmen fra datacentrene. Sådan skriver Henrik Hansen, direktør for Datacenter Industrien og Kim Mortensen, direktør i Dansk Fjernvarme i JydskeVestkysten.

30. okt 2018 Høringssvar

Anmeldelsesbekendtgørelse og konteringsvejledning

Myndighederne opfordres til at sikre, at selskaberne får god tid til at indrette sig på nye regler. Regler bør ikke indføres med tilbagevirkende kraft, og grænsen for at være omfattet af den nye regulering bør hæves markant. Læs hele høringssvaret her.

18. okt 2018 Energiaftale

Energiaftale med speederen i bund

Selvom mange holder efterårsferie, er der i kølvandet på den energipolitiske aftale fuld fart på dansk energipolitik – og derfor også i Dansk Fjernvarme. Direktør Kim Mortensen gør status.

29. jun 2018 Energiaftale

Bred energiaftale sætter retning for den grønne omstilling

Fjernvarmeselskabernes brancheforening, Dansk Fjernvarme ser frem til lavere elvarmeafgift og mere frihed til en række selskaber. Men foreningen savner en løsning for de mange selskaber, der må hæve prisen til næste år, når grundbeløbet ophører.

27. jun 2018 Pressemeddelelse

Fjernvarmen skal elektrificeres

Elektrificering af fjernvarmen kan tjene sig selv hjem efter blot ca. 6 år. Sådan lyder én af konklusionerne fra et nyt studie om potentialet ved store eldrevne varmepumper, der er foretaget af Siemens i samarbejde med Intelligent Energi og Grøn Energi.

Leder

15. okt 2018 Leder

Giv os en politisk vision

Vi kan konstatere, at arbejdet med at få energiaftalens detaljer på plads skrider godt frem. Vi klager naturligvis ikke over, at regering og myndigheder arbejder hurtigt. Men det er bekymrende, når afklaringen af mange såkaldte detaljer får afgørende betydning for vores sektors fremtid, og når mange beslutninger træffes alt for langt væk fra dem, der...Læs mere

10. okt 2018 Debat

Skatteministeriets skrivebordsøvelse giver afgiftssmæk til energivenlige virksomheder

Vi skal udnytte industriens overskudsvarme i det danske fjernvarmenet. Det vil ikke ske, hvis den bliver pålagt afgifter, skriver en lang række aktører fra industri og energisektor.

21. sep 2018 Debat

Brug biomassen, hvor den gør størst gavn

Kraftvarmekravet betyder, at der kan være mere biomasse på vej i en tid, hvor politikerne ønsker at begrænse udbygningen af biomasse. Men så bør vi anvende den, hvor den gør størst gavn, skriver Rune Moesgaard i et indlæg på Energy Supply.

12. sep 2018 Debat

Forældet lovgivning spænder ben for forsyningssikkerheden

Den tørre sommer har understreget, at vi har brug for fleksibilitet på kraftvarmeværkerne frem for rigide bindinger til tvungen samproduktion, skriver Kim Behnke, der er vicedirektør i Dansk Fjernvarme.